İSMAYIL ŞIXLININ BƏDİİ DİLİNƏ LEKSİKOQRAFİK YANAŞMA

Sahla Ahmadova

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 69-91 DOI: 10.24155/tdk.2022.207
13780 854

KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA GÖRÜLEN KİŞİ ADLARI VE ESKİ TÜRKLERDE ADLAR ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Muhammed Mustafa BAKIR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 79-116 DOI: 10.24155/tdk.2023.218
10141 1555

ESKİ TÜRKLERDE GÜNDELİK HAYAT

Süleyman Hilmi KIZILDAĞ

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 185-192 DOI: 10.24155/tdk.2023.221
7478 1609

TATAR GELENEKLERİ (ETNOGRAFİK SÖZ VARLIĞI)

Veli BULATOV, Zeynep HEPBİLDİKLER

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 147-184 DOI: 10.24155/tdk.2023.220
6853 835

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE YÖNELME HÂLİ EKİNİN SÖZ DİZİMSEL VE ANLAM BİLİMSEL GÖRÜNÜMÜ

Filiz Meltem ERDEM UÇAR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 43-78 DOI: 10.24155/tdk.2023.217
4430 685

ÖZBEKÇE ÖĞRENİYORUZ (OʻZBEKCHA OʻRGANAMIZ)

Tuğba Yılmaz

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 241-244 DOI: 10.24155/tdk.2022.214
3859 2064

TÜRKÇEDE “ÇOKÇA YAPAN” VE “OLAN”: TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE -AGAN~-AĞAN, -GAN VE DİĞER EKLİ KELİMELER

Emre Türkmen

Sayı: 2022, Sayı 53 Sayfalar: 19-45
2507 500

AZERBAYCAN EDEBİYATINDA 1980’Lİ YILLARDA HİKȂYE

Ayvaz Morkoç

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 93-126 DOI: 10.24155/tdk.2022.208
2454 559

ESKİ UYGURCADA TIP İNCELEMELERİ VE BİR TIP METNİNE İLİŞKİN FRAGMANLAR

Uğur UZUNKAYA

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 117-146 DOI: 10.24155/tdk.2023.219
1968 917

CENGİZ AYTMATOV’UN BİRİNÇİ MUGALİM ADLI ESERİNE METİN DİL BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM DENEMESİ

Cüneyt AKIN

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 23-42 DOI: 10.24155/tdk.2023.216
1670 715

ALTAY EDEBİYATINDAN BİR YAZAR VE BİR ROMAN: ERKEMEN MATİNOVİÇ PALKİN VE ALAN ROMANI

İbrahim Dilek

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 27-67 DOI: 10.24155/tdk.2022.206
1142 404

BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÇOCUK EDEBİYATI METİNLERİNİN “ÇOCUKLUK SOSYOLOJİSİ” BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Engin YILMAZ

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 101-114 DOI: 10.24155/tdk.2023.226
1087 360

DEDE KORKUT’TA AĠ VE AĠ BAN ĖV’İ YENİDEN OKUMAK-TÜRKÇEDE AĠ ‘YÜKSEK’ VAR MIDIR?-

Sadettin ÖZÇELİK

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 9-22 DOI: 10.24155/tdk.2023.215
1009 588

İRAN KAZAKLARI VE İRAN KAZAK AĞZININ SÖZ VARLIĞI

Ercan PETEK

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 33-70 DOI: 10.24155/tdk.2023.224
988 407

İRAN TÜRKMEN EDEBİYATI (DÖNEMLERİ VE BAŞLICA ŞAHSİYETLERİ)

Zeynep Yıldırım

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 145-182 DOI: 10.24155/tdk.2022.210
879 511

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN ÇEKİMİNDE OLUŞAN +(y)dX ~ +(y)mXş YAPILARI

Talip DOĞAN

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 1-16 DOI: 10.24155/tdk.2023.222
872 395

ALİ VE NİNO ROMANINDA MİLLÎ MÜCADELE SAHNESİ OLARAK BAKÜ VE GENCE

Lale Qasımlı

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 127-144 DOI: 10.24155/tdk.2022.209
865 479

FATİH KERİMÎ’NİN “TİLSİZ HATUN” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE

Cihan Çakmak

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 219-240 DOI: 10.24155/tdk.2022.213
830 393

ETİMOLOJİNİN İZİNDE-KELİMEDEN KÜLTÜRE SEYAHATLER

Sümbül Begüm YILDIZ

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 159-162 DOI: 10.24155/tdk.2023.229
771 371

CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE KADER İZLEĞİ VE HZ. MUSA TEVİLİ

Cüneyt Akın

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 183-194 DOI: 10.24155/tdk.2022.211
769 613