İSMAYIL ŞIXLININ BƏDİİ DİLİNƏ LEKSİKOQRAFİK YANAŞMA

Sahla Ahmadova

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 69-91 DOI: 10.24155/tdk.2022.207
344 94

AZERBAYCAN EDEBİYATINDA 1980’Lİ YILLARDA HİKȂYE

Ayvaz Morkoç

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 93-126 DOI: 10.24155/tdk.2022.208
329 96

ÖZBEKÇE ÖĞRENİYORUZ (OʻZBEKCHA OʻRGANAMIZ)

Tuğba Yılmaz

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 241-244 DOI: 10.24155/tdk.2022.214
230 250

ALTAY EDEBİYATINDAN BİR YAZAR VE BİR ROMAN: ERKEMEN MATİNOVİÇ PALKİN VE ALAN ROMANI

İbrahim Dilek

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 27-67 DOI: 10.24155/tdk.2022.206
179 57

CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE KADER İZLEĞİ VE HZ. MUSA TEVİLİ

Cüneyt Akın

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 183-194 DOI: 10.24155/tdk.2022.211
148 119

ALİ VE NİNO ROMANINDA MİLLÎ MÜCADELE SAHNESİ OLARAK BAKÜ VE GENCE

Lale Qasımlı

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 127-144 DOI: 10.24155/tdk.2022.209
106 53

İRAN TÜRKMEN EDEBİYATI (DÖNEMLERİ VE BAŞLICA ŞAHSİYETLERİ)

Zeynep Yıldırım

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 145-182 DOI: 10.24155/tdk.2022.210
89 55

KIRGIZ TÜRKÇESİNDE ÇALGI ALETİ KULLANMAK ANLAMINA GELEN “ÇAL-, ÇERT-, OYNA-, TART-” FIILLERININ DİĞER TÜRK LEHÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Fatih Çelik

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 195-217
77 41

FATİH KERİMÎ’NİN “TİLSİZ HATUN” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE

Cihan Çakmak

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 219-240 DOI: 10.24155/tdk.2022.213
68 63

TÜRKÇEDE “ÇOKÇA YAPAN” VE “OLAN”: TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE -AGAN~-AĞAN, -GAN VE DİĞER EKLİ KELİMELER

Emre Türkmen

Sayı: 2022, Sayı 53 Sayfalar: 19-45
33 26