TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA ALINTI KELİMELERDE GÖRÜLEN ÜNLÜ İNCELME VE KALINLAŞMALARI

Yakup Sarıkaya

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 63-80
0 607

ÇAĞDAŞ KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE BOL- YARDIMCI FİİLİNİN İKTİDAR VE İMKAN BİLDİRMESİ ÜZERİNE

Mustafa Tanç, Mustafa Tanç

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 81-101
0 584

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA ALINTI KELİMELERDE GÖRÜLEN ÜNLÜ UZAMA VE KISALMALARI

Yakup Sarıkaya

Sayı: 2006, Sayı 21 Sayfalar: 119-128
0 445

IRAK TÜRKMEN FOLKLORUNDA LEYLELER

Çoban Hidir Uluhan, Çoban Hıdır Uluhan

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 131-151
0 372

KAZAK TÜRKÇESİNDE KELİME GRUBUNUN KAVRAMI VE TERİMİ ÜZERİNE

AKJARKIN Abuova, Akjarkın Abuova

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 7-17
0 630

Türkmen Türkçesinin Ersarı Ağzında Uzun ve Kısa Ünlülerin Kullanım Özellikleri

A. ANNANUROV (Çeviren: MELEK Erdem)

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 7-12
0 292

İRAN TÜRKMENLERİNİN DİL VE EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ

ABDOLRAHMAN Dieji, Abdolrahman Dieji

Sayı: 2010, Sayı 29 Sayfalar: 35-42
0 587

“OĞUZ KAĞAN” DESTANININ KIRGIZCA ÇEVİRİSİNİN LEKSİK ÖZELLİKLERİ

Gülzura Cumakunova 

Sayı: 2012, Sayı 34 Sayfalar: 7-22
0 404

 Kazak Türkçesinde Geçen Eski Türkçe Kelimeler (Old Turkish Words in Kazakh Turkic)

Talip Yıldırım, Duygu Koca

Sayı: 2014, Sayı 37 Sayfalar: 97-110
0 868

 Gurbandurdı Gurban Sehetod’un ‘Çakılık’ Adlı Uzun Hikâyesinde Mahdumkulu Biyografisi (Mahtumkulu Biography in Gurbandurdı Gurbansehedov’s Long Story, “Çakılık”)

Ahmet Gökçimen 

Sayı: 2014, Sayı 38
0 465

Rituals, Customs and Traditions of Ancient Turkic People and Its Succession in the Culture of Kazakh People

Nurila Şaymerdinova

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 197-208
0 540

KAZAK TÜRKÇESİNDE FİİL KILINIŞINI BELİRLEYEN EKLER

Onur Balci

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 15-32
0 800

“Oğuz” ve “Türk” Sözleri Üzerine Notlar

Louis Bazın (çeviren: Ebru Kabakçı)

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 33-40
0 1092

Günbed Ağzından İki Masal ve Dil Özellikleri

Talip Doğan

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 41-60
0 288

ER TÖŞTÜK VE COODARBEŞİM DESTANLARINDA KULLANILAN CELMOGUZ MOTİFİ ÜZERİNE

Cıldız Alimova

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 7-14
0 463

Kazak Kültüründe “Jarapazan” (“Jarapazan” in Kazakh Culture)

Aşur Özdemir

Sayı: 2015, Sayı 40 Sayfalar: 121-146
0 655

Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi Örnekleriyle Orhun Yazıtları’nın Çağdaş Türk Lehçelerine Aktarma Farklılıkları (The Translation Differences to Modern Turkic Languages of Orkhun Inscriptions with Sample of Turkish and Kazakh)

Onur Balci

Sayı: 2015, Sayı 40 Sayfalar: 7-20
0 674

‘Dede Korkut Kitabı/Kitab-ı Dedem Korkut’ Oğuz Kahramanlık Destanı ve ‘Kitab-ı Korkut’ (‘The Book of Dede Korkut/Kitab-ı Dedem Korkut’ Oghuz Heroic Epic and ‘The Book of Dede Korkut’)

V. M. Jırmunskıy (çeviren: Atilla Bağcı)

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 51-91
0 657

Çağdaş Kazak Dilinde Telaffuz Sorunları (Pronunciation Problems in Modern Kazakh Language)

Kuralay Kuderinova

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 113-129
0 413

Berdinazar Hudaynazarov’un Romanlarında Mahtumkulu’nun ve Şiirlerinin Yeri The Place of Mahtumkulu and His Poems in Berdinazar Hudaynazarov’s Novels

Boray İdem

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 37-49
0 478