FITRAT’IN HAYATI VE İLK DEVİR ÖZBEKÇEDEKİ DİL BİLGİSİ TERİMLERİNİN GÜNÜMÜZ ÖZBEK VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yusuf Avcı

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 7-22
0 390

METİN-BAĞLAM İLGİSİ BAKIMINDAN AK GEMİ’DE “BABALIK” KAVRAMI VE BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ

AHMET Buran , Ahmet Buran

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 49-59
0 340

KAZAK TÜRKÇESİNDE ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ADLARI

EMİNE Atmaca 

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 21-48
0 272

 Kazak Türkçesinde Geçen Eski Türkçe Kelimeler (Old Turkish Words in Kazakh Turkic)

Talip Yıldırım, Duygu Koca

Sayı: 2014, Sayı 37 Sayfalar: 97-110
0 530

KAZAK TÜRKÇESİNDE FİİL KILINIŞINI BELİRLEYEN EKLER

Onur Balci

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 15-32
0 620

Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi Örnekleriyle Orhun Yazıtları’nın Çağdaş Türk Lehçelerine Aktarma Farklılıkları (The Translation Differences to Modern Turkic Languages of Orkhun Inscriptions with Sample of Turkish and Kazakh)

Onur Balci

Sayı: 2015, Sayı 40 Sayfalar: 7-20
0 400

ED-DÜRRETÜ’L-MUDİYYE Fİ’L-LÜGATİ’T TÜRKİYYE’DE GÖRÜLEN İKİ İMLA ÖZELLİĞİ VE BU ÖZELLİKLERİN KAZAK TÜRKÇESİ İLE İLİŞKİSİ

Onur Balci

Sayı: 2018, Sayı 46 Sayfalar: 57-66
0 278

KAZAK DİL BİLİMİ ÖĞRENCİLERİNİN “-P” , “-ARAK” VE “-A” ZARF-FİİL EKİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE İNTİBAK SÜREÇLERİ

Ayşe İlker

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 137-147
0 277

Karahanlı Dönemi Eserlerinde Esmȃ-i Hüsnȃnın Türkçe Karşılıkları

Ahat Üstüner, İsmail Erdoğan, Sunay Deniz

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 23-46 DOI: 10.24155/tdk.2020.139
0 866

Türk ve Leh Atasözlerinde Tembellik Kavramı

Kamila Barbara Stanek

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 169-194
0 518