TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ
ETİK SORUMLULUKLAR VE POLİTİKALAR

Yayın Etiği Beyanı: Yayımlama sürecine dâhil olan tarafların (yazarlar, yayın kurulu ve hakemler) etik davranış ölçünlerine uygun karar vermesi gerekir. Yüksek etik ölçünleri garanti altına almak için Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, taraflar için uluslararası ölçünler geliştirmiştir. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, tarafların bu ölçünlere uymalarını beklemektedir. En iyi yayın etiği ölçünleri desteklenir ve yayın yanlış uygulamalarına karşı mümkün olan önlemler alınır. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi,yayıncı olarak yayıncılığın tüm aşamalarında vesayet görevini son derece ciddiye alır, etik ve diğer sorumluluklarını kabul eder.

Yazarlar için Uluslararası Ölçünler

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, bir makalenin yazarlarından imzalı bir başvuru mektubu istemez ve yazarlara emir verici uygulamalarda bulunmaz. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisine başvuran yazarların uluslararası ölçünlere [Yayın Etiği Komitesinin (COPE) belirlediği etik ilkeler: https://publicationethics.org/] gönüllü olarak uyması beklenir.

Yazarlar, yazılarının özgün eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi vb. yasaktır.

Yazarlar, araştırmaya katılanlara fiziksel ve yasal zarar vermemeli ve psikolojik istismarda bulunmamalıdır. Yazarlar, araştırmalarına katılanlara özel yaşama gizlilik ve anonimlik garantisi vermelidir.

Yazarlar, araştırmayı destekleyen kişileri ya da kurumları (sponsor) tanımlamalıdır.

Yazarlar, makalenin daha önce yayımlanmadığını ve dergide yayımlanması için başlayan süreçte başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır.

Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediğinden emin olmalıdır.

Bir yazar, yayımlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, derhâl dergi editörünü veya yayıncısını haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak zorundadır.

Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması ve çıkar birliğiyle ilgili durumu Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisine bildirmelidir.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi"ne gönderilen yazılar, intihal.net araçları kullanılarak benzerlik kontrolüne tabi tutulmaktadır. Yazarlar öz intihal dâhil, intihalden kesinlikle kaçınmalıdır. Kaynaklar bölümü dışında, benzerlik raporu %18’i geçen sonuçların bulunduğu yazılar, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır.

Editör, makalelerin yayımlanmasını belirlemek ve kötü niyetli davranışları önlemek için, gönderilen makaleleri titizlikle kontrol eder. Bir araştırma, editörün ve hakemlerin bildirimlerine göre kötü niyetli olarak tanımlanırsa yazının geri çekilmesinden veya düzeltilmesinden ilgili yazar sorumludur.

Yayın Kurulu için Uluslararası Ölçünler

Editörlerin ve Yayın Kurulu üyelerinin Yayın Kurulu uluslararası ölçünlerine uyması gerekmektedir. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisinin editörünün ve Yayın Kurulu üyelerinin uluslararası ölçünlere [Yayın Etiği Komitesinin (COPE) belirlediği etik ilkeler: https://publicationethics.org/] gönüllü olarak uyması beklenir.

Yayın Kurulu, gönderilen yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.

Yayın Kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.

Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.

Yayın Kurulu, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi"nin kalitesini yükseltmek ve geliştirmek için çaba sarf etmelidir.

Yayın Kurulu, bilimsel kaliteye ve özgünlüğe en üst düzeyde önem vermelidir.

Yayın Kurulu; gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayımlamaya her zaman hazır olmalıdır.

Hakemler için Uluslararası Ölçünler

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra uluslararası hakemlik ölçünlerine uyması gerekmektedir. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisinin hakemlerinin uluslararası ölçünlere [Yayın Etiği Komitesinin (COPE) belirlediği etik ilkeler: https://publicationethics.org/] gönüllü olarak uyması beklenir.

Hakemler, yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.

Hakemler, makalenin yayımlanmasını reddetmek için sebep olabilecek bilgileri Editör Kurulunun dikkatine sunmalıdır.

Hakemler, makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.

Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre nesnel olarak değerlendirmelidir.

Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması durumunda Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi"ne bildirimde bulunmalıdır.

Onay Politikası

Yazar veya yazarlar, etik ve yasal ölçünlere uymalıdır ve araştırmaya katılanlara aşağıdaki koşullar bildirilmelidir:

Araştırmanıza katılanlar, kendileri hakkında bir araştırma yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, katılımın gönüllü olduğu, katılmayı reddetmenin bir cezasının olmadığı ve katılımcıların herhangi bir zamanda ceza almadan çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, araştırmanızın amacı ve araştırmada izleyeceğiniz prosedür hakkında bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, araştırma ile ilgili soruların yanıtları için size ulaşabilecekleri iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlara, iş birliği yapmayı kabul etmeleri durumunda onları etkileyebilecek herhangi bir risk ve rahatsızlık varsa bildirilmesi gerekir.

Araştırmanıza katılanlar, katılımın olası doğrudan yararlarının (örneğin makalenin veya bölümün bir kopyasının alınması) olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.

Araştırmanıza katılanlar, gizliliğinin nasıl korunacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

Etik olmayan bir durumla karşılaşıldığında lütfen turkdunyasi@tdk.gov.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.