Türk Dil Kurumu Adına Sahibi

Prof. Dr. Osman MERT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Uzm. Hikmet ERDEM

Yazı Kurulu

Doç. Dr. Veli Savaş YELOK (Başkan) (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) – velisavasyelok@yahoo.com
Prof. Dr. Abdurrahman ÖZKAN  (Necmettin Erbakan Üniversitesi) – ozkanabd@gmail.com
Prof. Dr. Bahadır GÜNEŞ  (Karadeniz Teknik Üniversitesi) – bahadir.gunes@hotmail.com
Prof. Dr. Mustafa ÖNER  (Ege Üniversitesi) – mustafa.oner@ege.edu.tr
Prof. Dr. Nergis BİRAY (Pamukkale Üniversitesi) – nbiray@pau.edu.tr
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN  (Erciyes Üniversitesi) – nozkan@erciyes.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ATABEY  (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) – ibrahim.atabey@hbv.edu.tr

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali EROL (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM (Aziz Kril Metodi Üniversitesi – Makedonya)
Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (AHBV Üniversitesi)
Prof. Dr. Tahire MEMMED (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi – Azerbaycan)
Prof. Dr. Elisabetta RAGAGNIN (University of Venice – İtalya)
Prof. Dr. Mesut ŞEN (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Uuganbayar MYAGMARSUREN (The National University of Mongolia-Moğolistan)
Doç. Dr. Caşteğin TURGUNBAYER (Dicle Üniversitesi)
Dr. Erlan ALAŞBAYEV (Ahmet Yesevi Üniversitesi – Kazakistan)
Dr. Éva KİNCSES-NAGY (University of Szeged – Macaristan)
Dr. Kamila Barbara STANEK (University of Warsaw – Polonya)

Yurt Dışı Temsilcilikler

Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan)
Prof. Dr. Gülbanu KOSIMOVA (Kazakistan)
Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ (Kazakistan)
Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Kırgızistan)
Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV (Kırgızistan)
Prof. Dr. Oktay AHMED (Makedonya)
Prof. Dr. Cabbar İŞANKUL (Özbekistan)
Prof. Dr. Nikolay YEGEROV (Rusya Federasyonu)
Prof. Dr. Elfiye YUSUPOVA (Rusya Federasyonu-Tataristan Cumhuriyeti)
Doç. Dr. Ergin JABLE (Kosova)

Yayıncı

Türk Dil Kurumu