ABDOLRAHMAN Dieji, Abdolrahman Dieji

Anahtar Kelimeler: İran Türkmenleri, Türkmensahra, Türkmen dili ve edebiyatı

Özet

Bu makalede İran'ın kuzeyinde Türkmensahra Bölgesi'nde yaşamakta olan Türkmenlerin şivesi; Türkmence eğitimi; Türkmenlerin basın-yayın çalışmaları; çağdaş yazar ve şairleri incelenip bu konularda genel bilgiler verilmektedir. İran Türkmenlerinin dili ve edebî metinlerinden örnekler verilmektedir. O bölgeden dergiler, gazeteler ve diğer yayın ürünleri tarihçe ve özellikleri ile tanıtılmaktadır. İran Türkmenlerinin dil varlığını tehdit eden unsurlara değinilip Türkmen yazar ve şairlerinin edebiyat ve kültürlerini koruma doğrultusundaki çalışmaları açıklanmaktadır