AKJARKIN Abuova, Akjarkın Abuova

Anahtar Kelimeler: Kazak Türkçesi, kelime gruplar, söz dizimi, kavram, terim, metod vb

Özet

Türk lehçelerinin yapıları bakımından ortaya çıkan benzerlik lehçelerinin, dil bilgisini inceleme metotlarında görülmemektedir. Özellikle, kelime gruplarının incelenişi açısından önemli anlayış farklılıkları vardır. Kazak Türkçesinin ve eski Sovyetler Birliği'nin sınırları içerisinde kalan diğer Türk lehçelerinin dil bilgileri incelenirken; Rus gramerciliğinin inceleme metotların etkisi altında kalındığından bu farklılık ortaya çıkmaktadır. Metotların farklılığı işimizi bir hayli zorlaştırdıysa da Türk lehçelerinin farklı metotlarla ele alınması, Türkçenin imkânlarının ortaya konması bakımından belki de daha faydalı olmaktadır.