İSLM BEYTULLAH Erdi, İslâm Beytullah Erdi

Anahtar Kelimeler: ağıt, Bulgaristan Türkleri

Özet

Bulgaristan Türklerinde ağıt türüne örnek verilmiş ve bazı ağıtların tarihî zemini açıklanmıştır.