TATAR ANTROPONİMİSİNDE MİLLÎ GELENEKLERİN OLUŞMASINDA ABDULLAH TUKAY’IN ROLÜ

G. R. GALİULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), G. R. Galiullina, Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 123-126
0 408

Manas Destanı'nda “Bark” Kelimesi ve Eski Türk Mezar Geleneği (The Word “Bark” and Ancient Turk Tomb Tradition in Manas Epic)

Nurdin Useev

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 173-191
0 641

Karahanlı Dönemi Eserlerinde Esmȃ-i Hüsnȃnın Türkçe Karşılıkları

Ahat Üstüner, İsmail Erdoğan, Sunay Deniz

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 23-46 DOI: 10.24155/tdk.2020.139
0 1274

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE YÖNELME HÂLİ EKİNİN SÖZ DİZİMSEL VE ANLAM BİLİMSEL GÖRÜNÜMÜ

Filiz Meltem ERDEM UÇAR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 43-78 DOI: 10.24155/tdk.2023.217
4653 733

Kutadgu Bilig ve İndeksi Üzerine Düzeltme Teklifleri

Sadettin ÖZÇELİK

Sayı: 2024, Sayı 57 Sayfalar: 139-162 DOI: 10.24155/tdk.2024.235
341 200