Karahanlı Dönemi Eserlerinde Esmȃ-i Hüsnȃnın Türkçe Karşılıkları

Ahat Üstüner, İsmail Erdoğan, Sunay Deniz

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 23-46 DOI: 10.24155/tdk.2020.139
0 1081

KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA GÖRÜLEN KİŞİ ADLARI VE ESKİ TÜRKLERDE ADLAR ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Muhammed Mustafa BAKIR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 79-116 DOI: 10.24155/tdk.2023.218
9032 1351