Kaşgar’dan Doğu Türkçesi Şiirler [Çeviriyazı – Aktarma – Söz Varlığı – Tıpkıbasım]

Mehmet Turgut Berbercan

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 137-160 DOI: 10.24155/tdk.2020.132
0 254

KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA GÖRÜLEN KİŞİ ADLARI VE ESKİ TÜRKLERDE ADLAR ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Muhammed Mustafa BAKIR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 79-116 DOI: 10.24155/tdk.2023.218
5470 1041