Rituals, Customs and Traditions of Ancient Turkic People and Its Succession in the Culture of Kazakh People

Nurila Şaymerdinova

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 197-208
0 148

KAZAK TÜRKÇESİNDE FİİL KILINIŞINI BELİRLEYEN EKLER

Onur Balci

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 15-32
0 247

КӨНЕ ЖӘНЕ ОРТА ҒАСЫР ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ КӨСЕМШЕ ФОРМАЛАРЫ

Saule Torebekova

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 251-258
0 340

MÖHEMMET MEHDİYEV’İN TURNALARIN İNDİĞİ YERDE ADLI ROMANINDA KAZAN TATAR GELENEKLERİ

Roza Kurban

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 177-194
0 108

Süheyl ü Nevbahâr ve Tarama Sözlüğünde Geçen Kazılu Üzerine

Sadettin Özçelik

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 85-94
0 226

SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DA YIYIL- VE YIYIL- ŞEKLİNDE OKUNMUŞ FİİLLER ÜZERİNE

Sadettin Özçelik

Sayı: 2022, Sayı 53 Sayfalar: 7-18
0 344

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE YÖNELME HÂLİ EKİNİN SÖZ DİZİMSEL VE ANLAM BİLİMSEL GÖRÜNÜMÜ

Filiz Meltem ERDEM UÇAR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 43-78 DOI: 10.24155/tdk.2023.217
1282 289

TATAR GELENEKLERİ (ETNOGRAFİK SÖZ VARLIĞI)

Veli BULATOV, Zeynep HEPBİLDİKLER

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 147-184 DOI: 10.24155/tdk.2023.220
1964 384