TÜRKÇE DEYİMLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ: KONUŞMA İLE İLGİLİ DEYİMLER

Hayrullah Hamidov, Hayrullah Hamidov

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 39-45
0 838

Afganistan’da Türkçe Basının İlk Temsilcisi: Yulduz Gazetesi (First Representative of Turkish Press in Afghanistan: Yulduz Newspaper)

Rıdvan Öztürk

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 63-71
0 652

LAKAYLAR VE DİLLERİ

Nasriddin Nazarov, Ercan Petek, Serdar Dağıstan

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 269-288 DOI: 10.24155/tdk.2019.120
0 726