TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA ALINTI KELİMELERDE GÖRÜLEN ÜNLÜ İNCELME VE KALINLAŞMALARI

Yakup Sarıkaya

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 63-80
0 508

GAGAVUZ TÜRKÇESİNDE YETERLİK YAPILARI ÜZERİNE

Nadejda Chırlı, Nadejda Chırlı

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 55-61
0 626

KIRIM TATAR TÜRKÇESİNDE İSİM ÇEKİMİ: BULUNMA HÂLİ

Arzu Sema Ertane Baydar, Turgut Baydar

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 23-37
0 501

ÇAĞDAŞ KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE BOL- YARDIMCI FİİLİNİN İKTİDAR VE İMKAN BİLDİRMESİ ÜZERİNE

Mustafa Tanç, Mustafa Tanç

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 81-101
0 523

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA ALINTI KELİMELERDE GÖRÜLEN ÜNLÜ UZAMA VE KISALMALARI

Yakup Sarıkaya

Sayı: 2006, Sayı 21 Sayfalar: 119-128
0 383

TÜRK DİLLERİNDEN GÜRCÜCEYE GİRMİŞ BİRKAÇ ALINTI HAKKINDA

Luiza Rukhadze, Nanuli Katcharava)

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 61-65
0 247

TÜRKÇE DEYİMLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ: KONUŞMA İLE İLGİLİ DEYİMLER

Hayrullah Hamidov, Hayrullah Hamidov

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 39-45
0 838

KIRGIZ TÜRKÇESİNDE TASVİR FİİLLERİ ÜZERİNE

Ali Tan

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 67-110
0 585

KAZAK TÜRKÇESİNDE KELİME GRUBUNUN KAVRAMI VE TERİMİ ÜZERİNE

AKJARKIN Abuova, Akjarkın Abuova

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 7-17
0 557

Zahir Bigiyev’in Eserlerinde Kullandığı Dil

MUSTAFA Toker

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 75-88
0 263

Türkmen Türkçesinin Ersarı Ağzında Uzun ve Kısa Ünlülerin Kullanım Özellikleri

A. ANNANUROV (Çeviren: MELEK Erdem)

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 7-12
0 248

Sovyet Dönemi Kırgız Türkçesinde Dil Planlaması

KIYAL Kamçıbekova

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 31-40
0 372

A. TUKAY’IN ŞİİRLERİNDE EŞ ANLAMLILAR

E. N. DENMÖHEMMETOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 103-107
0 416

ŞOR TÜRKÇESİNDE +LXg EKİ İLE YAPILMIŞ SIFATLAR

A. V.  Yesipova (çevirenler: Dr. Reshide Adzhumerova, A. V. Yesipova, Dr. emine Atmaca) , Reshide Adzhumerova

Sayı: 2012, Sayı 34 Sayfalar: 101-108
0 335

TUVA TÜRKÇESİNDE SIFAT-FİİL EKLİ KELİME GRUPLARINDA İYELİK EKİ

Vildan Koçoğlu Gündoğdu 

Sayı: 2012, Sayı 34 Sayfalar: 23-29
0 315

Kırgız Türkçesinde Tat Alma Duyu Fiilleri (Sözcüksel Anlam Bilimi Açısından Bir Deneme)

Kıyal Kamçibekova Abdiraim

Sayı: 2013, Sayı 35 Sayfalar: 9-22
0 413

Etnik ve Sosyal Tarih Öğrenimi İçin Kaynaklardan Biri Olarak Halk Etnografyası

S. M. Abramzonl. P. Potapov (çeviren: At Bağcı)

Sayı: 2013, Sayı 35 Sayfalar: 23-38
0 315

Yürek” in Contemporary Azerbaijani Turkish)

(the Semantic Properties Of Metonymies F “ürek

Sayı: 2014, Sayı 37
0 439

 Kırgız Türkçesindeki Bazı Deyimleri Açıklamada Eski Türkçenin Yeri ya da Ara Arkaik Kelimeler

Nurdin Useev

Sayı: 2014, Sayı 37 Sayfalar: 91-96
0 272

 Kazak Türkçesinde Geçen Eski Türkçe Kelimeler (Old Turkish Words in Kazakh Turkic)

Talip Yıldırım, Duygu Koca

Sayı: 2014, Sayı 37 Sayfalar: 97-110
0 720