Veten Torpağına Azadlıġ Toĥumu Eken Şair

Bekir Nebiyév (yayıma Hazırlayan: Gözde Güngör) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 23-28
0 342

 Beḫtiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü

Mail Demirli (yayıma Hazırlayan: Selçuk Türkyılmaz)

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 3149-3161
0 385

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yavuz Akpınar

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 11-22
0 865

 Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli

Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 95-100
0 384

Bahtiyar Vahabzade’nin 1980’li Yıllarda Yazdığı Edebî Tenkitler

Murat Değer

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 534

“Azer” Poeması ve “Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid

Ali Erol

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 786

BƏDII- SƏNƏDLI NƏSR: JANR XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ TIPOLOGIYASI

Lala Hasanova

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 93-104
0 315

SOVYET POSTMODERNİZMİNİN KARŞILAŞTIRMALI TİPOLOJİSİ ÜZERİNE NOTLAR (RUS, AZERBAYCAN VE TÜRK POSTMODERNİZMİNDEN)

Tamilla Aliyeva

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 23-34
0 363

Azerbaycan Edebiyatında Postmodernist-Yeni Tarihselci Yaklaşımın Romanı: Kafa

Sedat Adıgüzel

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 7-26 DOI: 10.24155/tdk.2019.110
0 686

Tevfik Fikret ve Abbas Sıhhat’in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Ali Erol

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 123-136 DOI: 10.24155/tdk.2020.131
0 532

Çok Yönlü Kimliğiyle Süleyman Sani Ahundov

Ayvaz Morkoç

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 175-194 DOI: 10.24155/tdk.2021.163
0 425

Azerbaycan Halkının Sosyokültürel Düşüncesinde Millî İdeal Mefkûresinin Şekillenmesi ve “Molla Nasreddin”ciler (C. Memmedkuluzade ve Ö. F. Nimanzade’nin Sanatları Temelinde)

Vüsale Tağızade

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 283-300 DOI: 10.24155/tdk.2021.167
0 414

Anar’ın “Otel Otağı” Adlı Uzun Hikâyesinin Metinler Arasılık Bağlamında İncelenmesi

Lalə Qasımlı

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 243-260 DOI: 10.24155/tdk.2021.165
0 559

Hikâyelerindeki Mizah Unsurları İzleğinde Anar ve “Molla Nasreddin” Geleneği

Ayşe Atay

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 261-282 DOI: 10.24155/tdk.2021.166
0 517

Cafer Cabbarlı’nın Edebî Faaliyetleri ve Aydın Dramı Üzerine Bir Araştırma

Sevinç Aksay Albuz

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 301-328 DOI: 10.24155/tdk.2021.168
0 694

ABDURRAHMAN AĞA DİLBAZOĞLU VE GENCE HANLIĞI’NIN İŞGALİNE DAİR ŞİİRLERİ

Afina Barmanbay

Sayı: 2022, Sayı 53 Sayfalar: 133-186
0 672

ALİ VE NİNO ROMANINDA MİLLÎ MÜCADELE SAHNESİ OLARAK BAKÜ VE GENCE

Lale Qasımlı

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 127-144 DOI: 10.24155/tdk.2022.209
1197 510