“PĚÇEN BAZARI YAḪUD YAÑA KİSĚKBAŞ” MANZUMESİNDE NAZİRE VE TEMAŞA GÖSTERME GELENEKLERİ

R. K. GANİYEVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), R. K. Ganiyeva, Pınar Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 127-133
0 345

TATAR ANTROPONİMİSİNDE MİLLÎ GELENEKLERİN OLUŞMASINDA ABDULLAH TUKAY’IN ROLÜ

G. R. GALİULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), G. R. Galiullina, Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 123-126
0 378

Rituals, Customs and Traditions of Ancient Turkic People and Its Succession in the Culture of Kazakh People

Nurila Şaymerdinova

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 197-208
0 484

Tatar Halk Geleneklerinde ve Yerel Ağızlarında ‘Ekmek’ Sözünün Kullanımı (The Use of the Word ‘Bread’ in Tatar Folk Tradition and Local Dialects)

F. S. Bayazitova (çeviren: Yrd. Doç. Dr. Murat Özşahin)

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 7-11
0 468

Manas Destanı'nda “Bark” Kelimesi ve Eski Türk Mezar Geleneği (The Word “Bark” and Ancient Turk Tomb Tradition in Manas Epic)

Nurdin Useev

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 173-191
0 562

Bahtiyar Vahabzade’nin 1980’li Yıllarda Yazdığı Edebî Tenkitler

Murat Değer

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 478

MÖHEMMET MEHDİYEV’İN TURNALARIN İNDİĞİ YERDE ADLI ROMANINDA KAZAN TATAR GELENEKLERİ

Roza Kurban

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 177-194
0 268

XX.Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Basınına Yansıyan Türk-Alman İlişkilerinin Siyasi, İktisadi ve Kültürel Boyutu

Elza Semedova (semedli)

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 153-168 DOI: 10.24155/tdk.2020.144
0 430

Azerbaycan Halkının Sosyokültürel Düşüncesinde Millî İdeal Mefkûresinin Şekillenmesi ve “Molla Nasreddin”ciler (C. Memmedkuluzade ve Ö. F. Nimanzade’nin Sanatları Temelinde)

Vüsale Tağızade

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 283-300 DOI: 10.24155/tdk.2021.167
0 363

Anar’ın “Otel Otağı” Adlı Uzun Hikâyesinin Metinler Arasılık Bağlamında İncelenmesi

Lalə Qasımlı

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 243-260 DOI: 10.24155/tdk.2021.165
0 510

FATİH KERİMÎ’NİN “TİLSİZ HATUN” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE

Cihan Çakmak

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 219-240 DOI: 10.24155/tdk.2022.213
776 364

TATAR GELENEKLERİ (ETNOGRAFİK SÖZ VARLIĞI)

Veli BULATOV, Zeynep HEPBİLDİKLER

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 147-184 DOI: 10.24155/tdk.2023.220
6293 785