FITRAT’IN HAYATI VE İLK DEVİR ÖZBEKÇEDEKİ DİL BİLGİSİ TERİMLERİNİN GÜNÜMÜZ ÖZBEK VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yusuf Avcı

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 7-22
0 439

 Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirinde Millet, Vatan ve Dil

Sedat Adıgüzel 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 63-74
0 1110

 Veten Torpağına Azadlıġ Toĥumu Eken Şair

Bekir Nebiyév (yayıma Hazırlayan: Gözde Güngör) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 23-28
0 301

 Bahtiyar Vahabzade’nin Eserlerinde Karabağ

Erdal Karaman 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 75-85
0 292

 Beḫtiyar Vahabzadenin Varlıġ Möhürü

Ramazan ġafarli  (yayıma Hazırlayan: Sel Türkyılmaz) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 29-38
0 239

 Bahtiyar Vahabzade’nin Publisistikası

Bayram Gündoğdu

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 87-94
0 269

 Beḫtiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü

Mail Demirli (yayıma Hazırlayan: Selçuk Türkyılmaz)

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 3149-3161
0 341

 Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirlerinde Kendilik Bilinci

Mutlu Deveci 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 131-146
0 388

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yavuz Akpınar

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 11-22
0 775

 Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli

Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 95-100
0 346

A. TUKAY’IN ŞİİRLERİNİN ASIL HİKMETLERİ

F. Z. YAHİN (Aktaran: MUSTAFA Öner), F. Z. Yahin, Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 209-215
0 268

TATAR ANTROPONİMİSİNDE MİLLÎ GELENEKLERİN OLUŞMASINDA ABDULLAH TUKAY’IN ROLÜ

G. R. GALİULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), G. R. Galiullina, Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 123-126
0 378

 Nazim Hikmət, Türk Lirik Şeirinin Ustadı Kimi

Ayten Abbasova 

Sayı: 2012, Sayı 33 Sayfalar: 7-25
0 772

Yürek” in Contemporary Azerbaijani Turkish)

(the Semantic Properties Of Metonymies F “ürek

Sayı: 2014, Sayı 37
0 439

 Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde “Ürek/Yürek” Sözcüğüyle Kurulu Ad Aktarmalarının Anlam Özellikleri 

Ahmet Demirtaş

Sayı: 2014, Sayı 37 Sayfalar: 21-32
0 394

Rituals, Customs and Traditions of Ancient Turkic People and Its Succession in the Culture of Kazakh People

Nurila Şaymerdinova

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 197-208
0 484

Tatar Halk Geleneklerinde ve Yerel Ağızlarında ‘Ekmek’ Sözünün Kullanımı (The Use of the Word ‘Bread’ in Tatar Folk Tradition and Local Dialects)

F. S. Bayazitova (çeviren: Yrd. Doç. Dr. Murat Özşahin)

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 7-11
0 468

Manas Destanı'nda “Bark” Kelimesi ve Eski Türk Mezar Geleneği (The Word “Bark” and Ancient Turk Tomb Tradition in Manas Epic)

Nurdin Useev

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 173-191
0 562

“Azer” Poeması ve “Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid

Ali Erol

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 710

BƏDII- SƏNƏDLI NƏSR: JANR XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ TIPOLOGIYASI

Lala Hasanova

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 93-104
0 257