F. Z. YAHİN (Aktaran: MUSTAFA Öner), F. Z. Yahin, Mustafa Öner

Anahtar Kelimeler: Abdullah Tukay, Tukay şiiri, Tukay’ın idealleri

Özet

Tatar edebiyatının büyük şairi Abdullah Tukay, şiiri toplum için bir hizmet aracı olarak kullanmış, yazdığı şiirlerinde Tatar toplumunun eksik ve geri kalan yönlerini ortaya koymuştur. Bu yazıda onun ahlak, gelenek ve görenek ilkelerini Tatar toplumunda yerleştirme yönündeki çabası ve bunun eserlerine ne şekillerde yansıdığı konusu el alınmıştır