Makale

TUKAY YILI VE GÖRKEMLİ KAZANIMLARI

K. M. Minnullin (aktaran: Şirin Aksoy), K. M. Minnullin, Şirin Aksoy

Sayfalar: 17-20
0 197

TATAR SANATINDA TUKAY’IN ŞİİRİ VE KİŞİLİĞİ

Mehmet Gali Arslanov (aktaran: Ülkü Polat), M. G. Arslanov, Ülkü Polat

Sayfalar: 21-28
0 213

EHMET FEYZİ’NİN “TUKAY” ROMANI

Zahir Şeyhilislamov (aktaran: Ülkü Polat), Z. Şeyhilislamov, Ülkü Polat

Sayfalar: 61-67
0 170

Z. A. İŞMÖHEMMETOV’UN “TUKAY ATEİZMİ” KİTABI ÜZERİNE

D. M. Abdullina (aktaran: M. Yasin Kaya), D. M. Abdullina, M. Yasin Kaya

Sayfalar: 71-74
0 162

A. TUKAY’IN ESERLERİNDE SEYAHATNAME TÜRÜ

E. H. Aliyeva (aktaran: Sinan Güzel), E. H. Aliyeva, Sinan Güzel

Sayfalar: 75-81
0 291

ABDULLAH TUKAY’IN ESERLERİNDE VE MAHALLİ AĞIZLARDA MİTOLOJİK ŞAHISLAR (“SU ANASI” İZİNDEN)

F. S. Bayazitova (aktaran: Seher Memiş), F. S. Bayazitova, Seher Memiş

Sayfalar: 83-90
0 121

XIX. YÜZYIL SONU - XX. YÜZYIL BAŞI TATAR YAZI DİLİ VE ABDULLAH TUKAY’IN İLK DÖNEM ESERLERİ

İ. B. Beşirova (aktaran: M. Yasin Kaya), İ. B. Beşirova, M. Yasin Kaya

Sayfalar: 91-97
0 181

TATAR MÜZİĞİ SANATÇILARI VE ABDULLAH TUKAY (ŞAİRİN HAYATINDAN BAZI SAYFALAR)

F. H. Cevhereva (aktaran: Gözde Güngör), F. H. Cevhereva, Gözde Güngör

Sayfalar: 99-101
0 146

A. TUKAY’IN ŞİİRLERİNDE EŞ ANLAMLILAR

E. N. DENMÖHEMMETOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), Mustafa Öner

Sayfalar: 103-107
0 254

TATAR MEZAR KİTABELERİNDE TUKAY ŞİİRİ

M. İ. EHMETCANOV (Aktaran: SİNAN Güzel), M. İ. Ehmetcanov, SİNAN Güzel

Sayfalar: 109-113
0 185

TUKAY: ŞAHIS VE ŞİİR BÜTÜNLÜĞÜ

T. N. GALİULLİN (Aktaran: MURAT Özşahin), T. N. Galiullin, Murat Özşahin

Sayfalar: 115-121
0 154

TATAR ANTROPONİMİSİNDE MİLLÎ GELENEKLERİN OLUŞMASINDA ABDULLAH TUKAY’IN ROLÜ

G. R. GALİULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), G. R. Galiullina, Seher Memiş

Sayfalar: 123-126
0 232

“PĚÇEN BAZARI YAḪUD YAÑA KİSĚKBAŞ” MANZUMESİNDE NAZİRE VE TEMAŞA GÖSTERME GELENEKLERİ

R. K. GANİYEVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), R. K. Ganiyeva, Pınar Kaya

Sayfalar: 127-133
0 157

“YOLDIZ” GAZETESİ VE ABDULLAH TUKAY

İ. A. GIYLECĚV İ. İ. YOSIPOV (Aktaran: Güngör), İ. A. Gıylecěv, İ. İ. Yosıpov, Gözde Güngör

Sayfalar: 135-138
0 111

ŞİİRDE TUKAY OLGUSU

N. Ş. HİSAMOV (Aktaran: SİNAN Güzel), N. Ş. Hisamov, Sinan Güzel

Sayfalar: 139-146
0 190

TUKAY’IN ŞİİRLERİNDE TATAR EDEBÎ DİLİNİN YENİLEŞMESİ

F. M. HİSAMOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), F. M. Hisamova, Mustafa Öner

Sayfalar: 147-151
0 147

EMİRHAN YENİKEY’İN EDEBÎ DÜNYASINDA TUKAY GELENEKLERİNİN ETKİSİ

R. R. İDRİSOV (Aktaran: M. YASİN Kaya), R. R. İdrisov, M. Yasin Kaya

Sayfalar: 153-158
0 139

TUKAY’IN NİNNİLERİ

S. G. İSMEGIYLĔVA (Aktaran: SEHER Memiş), S. G. İsmegıylěva, Seher Memiş

Sayfalar: 159-165
0 180

XX. YÜZYIL BAŞI ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞİM SÜRECİNDE ABDULLAH TUKAY’IN HİZMETLERİ

L. İ. MİNHACIYEVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), L. İ. Minhacıyeva, M. Yasin Kaya

Sayfalar: 167-171
0 170

Abdullah Tukay

S. MUKANOV (Aktaran: DİNARA Duisebayeva)

Sayfalar: 173-180
0 121

Abdullah Tukay (Şiir)

A. NARİKOV (Aktaran: DİNARA Duisebayeva)

Sayfalar: 181-183
0 109

Abdullah Tukay’ın Su Anası Şiiri Fincede

F. NASRETDİN (Aktaran: SİNAN Güzel)

Sayfalar: 185-188
0 124

ABDULLAH TUKAY VE XX. YÜZYIL BAŞI TATAR EDEBÎ DİLİ

D. B. RAMAZANOVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), D. B. Ramazanova, M. YASİN Kaya

Sayfalar: 197-202
0 154

“KAZAN” DERGİSİNDE (TÜRKİYE, 1970-1980) TUKAY TEMASI

E. T. SİBGATULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), Seher Memiş

Sayfalar: 203-207
0 155

A. TUKAY’IN ŞİİRLERİNİN ASIL HİKMETLERİ

F. Z. YAHİN (Aktaran: MUSTAFA Öner), F. Z. Yahin, Mustafa Öner

Sayfalar: 209-215
0 153

ABDULLAH TUKAY’IN SANATININ TÜRKİYE’DE ARAŞTIRILMA DÜZEYİ

R. Y. YILDIRIM (Aktaran: SİNAN Güzel), Ramile Yarullina Yıldırım, Sinan Güzel

Sayfalar: 217-222
0 193

TUKAY’IN LİRİZMİNDE SUFİZM SEMBOLLERİNİN KULLANILIŞI VE DÖNÜŞÜMÜ

N. M. YOSIPOVA (Aktaran: SİNAN Güzel), N. M. Yosıpova, Sinan Güzel

Sayfalar: 223-228
0 199

XIX. YÜZYIL İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERİ VE TUKAY’IN DİLİ

E. Ş. YUSUPOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), E. Ş. Yusupova, Mustafa Öner

Sayfalar: 229-236
0 217

ABDULLAH TUKAY ŞİİRLERİNDE TEMEL MOTİFLER

D. F. ZAHİDULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), Seher Memiş

Sayfalar: 237-243
0 252

CEMAL VELİDİ VE ABDULLAH TUKAY

R. S. ZARİPOVA (Aktaran: SİNAN Güzel), R. S. Zaripova, Sinan Güzel

Sayfalar: 245-250
0 213

MİLLÎ GELİŞME VE TUKAY’IN ESERLERİ

M. Z. ZEKİYEV (Aktaran: MUSTAFA Öner), M. Z. Zekiyev, Mustafa Öner

Sayfalar: 251-258
0 134