S. G. İSMEGIYLĔVA (Aktaran: SEHER Memiş), S. G. İsmegıylěva, Seher Memiş

Anahtar Kelimeler: Abdullah Tukay, ninniler, Tatar halk şiiri

Özet

Halkın sıkıntısını içinde hisseden, onun sanatından beslenen Tatar halk şairi Abdullah Tukay, şiir sanatında ninnilere de müracaat etmiştir. Şairliğinin yanı sıra siyasetçi, pedagog, etnograf kimliğiyle de yazdığı bu ninnilerde çocuk bilincine, yüreğine önemli duygu ve düşünceleri sindirmeye çalışmıştır. İçerik olarak ciddi sosyal ve pedagojik mesajlarla dolu olan bu ninniler, yapıları bakımından da ilgi çekicidir