R. S. ZARİPOVA (Aktaran: SİNAN Güzel), R. S. Zaripova, Sinan Güzel

Anahtar Kelimeler: Abdullah Tukay, Cemal Velidi, Tatar edebiyatı, şiir sanatı

Özet

A. Tukay'ın yaşamını ve sanatını bilimsel düzlemde inceleyenlerin sayısı oldukça fazladır. Cemal Velidi ise bunlar arasındaki ilk Tukaycı olarak da bilinmektedir. Bu yazı, Cemal Velidi'nin Tukay hakkında yazmış olduğu eserlerini konu edinmekte, Velidi'nin Tukay hakkındaki duygu ve düşüncelerine yer vermektedir