R. Y. YILDIRIM (Aktaran: SİNAN Güzel), Ramile Yarullina Yıldırım, Sinan Güzel

Anahtar Kelimeler: Tatar edebiyatı, Abdullah Tukay, Türk dünyası, Türkiye

Özet

Abdullah Tukay, sanatı ve eserlerindeki derin duygu ve düşünce dünyasıyla Tatar dünyasını olduğu kadar tüm Türk dünyasını etkilemiştir. Bu yazıda, bu etkinin bir yansıması olan Türkiyeıde Tukay üzerine yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmada ayrıca, bu eserlerde ele alınan konular açıklanmış ve değerlendirilmiştir