N. M. YOSIPOVA (Aktaran: SİNAN Güzel), N. M. Yosıpova, Sinan Güzel

Anahtar Kelimeler: Sufizm, sufî şiiri, Abdullah Tukay, Tatar edebiyatı

Özet

XX. yüzyıl, Tatar şiirinde, sufizme ait sembollerin sıkça kullanıldığı bir dönemdir. Bu dönemin büyük şairi Abdullah Tukayıın şiirlerinde de bunu görmek mümkündür. Bu yazıda Abdullah Tukayıın şiirinde, sufizme ait sembollerin ne şekilde kullanıldığı üzerinde durulacak, örnek metinler üzerinde bunlar değerlendirilecektir