T. N. GALİULLİN (Aktaran: MURAT Özşahin), T. N. Galiullin, Murat Özşahin

Anahtar Kelimeler: Abdullah Tukay, Abdullah Tukay’ın şiirleri, Abdullah Tukay’ın kişiliği

Özet

Tatar edebiyatının büyük şairi Abdullah Tukay, Tatar toplumunun duygu ve düşüncelerine tercüman olan, gelişen toplumsal olaylara yönelik düşünce ve tutumunu ortaya koymuş bir şairdir. Onun bu kişisel özelliklerini yazmış olduğu şiirlerin tamamında görmek mümkündür. Bu yazıda Tukayıın bu anılan "şahıs ve şiir bütünlüğü" şiirleri üzerinden değerlendirilip ortaya konacaktır