M. İ. EHMETCANOV (Aktaran: SİNAN Güzel), M. İ. Ehmetcanov, SİNAN Güzel

Anahtar Kelimeler: Tukay, Tukay şiiri, metin bilimi, mezar taşları, epitafik şiiri

Özet

Halka mal olmuş, sevilmiş yazar ve şairlerin eserlerinde yer alan kimi kısımların mezar taşları üzerine yazdırılması bir halk geleneği hâline gelmiştir. Bu durumun örneklerine Tukay›ın eserlerine de rastlamak mümkündür. Bu yazıda Tatar epitafik şiiri hakkında bilgi verilmiş, Tukay›ın mezar kitabelerine yazıldığı tespit edilmiş şiirleri ele alınmıştır