R. K. GANİYEVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), R. K. Ganiyeva, Pınar Kaya

Anahtar Kelimeler: Abdullah Tukay, Tatar edebiyatı, mizah, hiciv, Pěçen Bazarı Yaḫud Yaña Kisěkbaş Şiiri

Özet

Abdullah Tukay, Tatar edebiyatının en güçlü mizah ve hiciv ustasıdır Onun bu yönlerini çok güçlü bir şekilde aksettiren eserlerinden biri de "Pěçen Bazarı Yaḫud Yaña Kisěkbaş" adlı manzumesidir. Bu makalede, anılan manzume, Tukay'ın edebî anlayışı çerçevesinde incelenmektedir