CEMAL VELİDİ VE ABDULLAH TUKAY

R. S. ZARİPOVA (Aktaran: SİNAN Güzel), R. S. Zaripova, Sinan Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 245-250
0 362

XIX. YÜZYIL SONU - XX. YÜZYIL BAŞI TATAR YAZI DİLİ VE ABDULLAH TUKAY’IN İLK DÖNEM ESERLERİ

İ. B. Beşirova (aktaran: M. Yasin Kaya), İ. B. Beşirova, M. Yasin Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 91-97
0 264

TUKAY: ŞAHIS VE ŞİİR BÜTÜNLÜĞÜ

T. N. GALİULLİN (Aktaran: MURAT Özşahin), T. N. Galiullin, Murat Özşahin

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 115-121
0 293

TUKAY’IN ŞİİRLERİNDE TATAR EDEBÎ DİLİNİN YENİLEŞMESİ

F. M. HİSAMOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), F. M. Hisamova, Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 147-151
0 273

MİLLÎ GELİŞME VE TUKAY’IN ESERLERİ

M. Z. ZEKİYEV (Aktaran: MUSTAFA Öner), M. Z. Zekiyev, Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 251-258
0 286

“PĚÇEN BAZARI YAḪUD YAÑA KİSĚKBAŞ” MANZUMESİNDE NAZİRE VE TEMAŞA GÖSTERME GELENEKLERİ

R. K. GANİYEVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), R. K. Ganiyeva, Pınar Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 127-133
0 325

TUKAY YILI VE GÖRKEMLİ KAZANIMLARI

K. M. Minnullin (aktaran: Şirin Aksoy), K. M. Minnullin, Şirin Aksoy

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 17-20
0 376

TATAR ANTROPONİMİSİNDE MİLLÎ GELENEKLERİN OLUŞMASINDA ABDULLAH TUKAY’IN ROLÜ

G. R. GALİULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), G. R. Galiullina, Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 123-126
0 354

ŞİİRDE TUKAY OLGUSU

N. Ş. HİSAMOV (Aktaran: SİNAN Güzel), N. Ş. Hisamov, Sinan Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 139-146
0 307

“YOLDIZ” GAZETESİ VE ABDULLAH TUKAY

İ. A. GIYLECĚV İ. İ. YOSIPOV (Aktaran: Güngör), İ. A. Gıylecěv, İ. İ. Yosıpov, Gözde Güngör

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 135-138
0 207

TUKAY’IN LİRİZMİNDE SUFİZM SEMBOLLERİNİN KULLANILIŞI VE DÖNÜŞÜMÜ

N. M. YOSIPOVA (Aktaran: SİNAN Güzel), N. M. Yosıpova, Sinan Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 223-228
0 329

“KAZAN” DERGİSİNDE (TÜRKİYE, 1970-1980) TUKAY TEMASI

E. T. SİBGATULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 203-207
0 305

EMİRHAN YENİKEY’İN EDEBÎ DÜNYASINDA TUKAY GELENEKLERİNİN ETKİSİ

R. R. İDRİSOV (Aktaran: M. YASİN Kaya), R. R. İdrisov, M. Yasin Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 153-158
0 305

A. TUKAY’IN ŞİİRLERİNDE EŞ ANLAMLILAR

E. N. DENMÖHEMMETOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 103-107
0 391

TATAR MEZAR KİTABELERİNDE TUKAY ŞİİRİ

M. İ. EHMETCANOV (Aktaran: SİNAN Güzel), M. İ. Ehmetcanov, SİNAN Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 109-113
0 249

XX. YÜZYIL BAŞI ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞİM SÜRECİNDE ABDULLAH TUKAY’IN HİZMETLERİ

L. İ. MİNHACIYEVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), L. İ. Minhacıyeva, M. Yasin Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 167-171
0 361

ABDULLAH TUKAY’IN ESERLERİNDE VE MAHALLİ AĞIZLARDA MİTOLOJİK ŞAHISLAR (“SU ANASI” İZİNDEN)

F. S. Bayazitova (aktaran: Seher Memiş), F. S. Bayazitova, Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 83-90
0 212

TATAR MÜZİĞİ SANATÇILARI VE ABDULLAH TUKAY (ŞAİRİN HAYATINDAN BAZI SAYFALAR)

F. H. Cevhereva (aktaran: Gözde Güngör), F. H. Cevhereva, Gözde Güngör

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 99-101
0 208

TUKAY’IN NİNNİLERİ

S. G. İSMEGIYLĔVA (Aktaran: SEHER Memiş), S. G. İsmegıylěva, Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 159-165
0 247

Z. A. İŞMÖHEMMETOV’UN “TUKAY ATEİZMİ” KİTABI ÜZERİNE

D. M. Abdullina (aktaran: M. Yasin Kaya), D. M. Abdullina, M. Yasin Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 71-74
0 221