Mutlu Deveci 

Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahabzade, şiir, kendilik bilinci, bireysel, toplumsal

Özet

Bahtiyar Vahabzade, Türk Dünyası edebiyatının hikemi olduğu kadar lirik bir şairdir. Çalışmada, şairin şiirleri kendilik bilinci bağlamında analiz edilerek toplumsal ve bireysel açıdan değerlendirilmiştir.Gelenek, görenek, örf ve adetleri içinde barındıran kültür ile dil ve tarih bilinci, varoluşsal seçimler ve sorumluluklar, devamlılık algısı ve kolektif bilinç, toplumsal kendiliğin değerler bütününü temsil ederken bu varoluş algısı Vahabzade şiirlerinin de ana izleğini oluşturur