Bekir Nebiyév (yayıma Hazırlayan: Gözde Güngör) 

Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahabzade, Azerbaycan edebiyatı, vatan ve millet sevgisi, milliyetçilik, Sovyet Azerbaycan edebiyatı

Özet

Makalede Bahtiyar Vahabzade'nin hayatından ve Azerbaycan edebiyatındaki konumundan söz edildikten sonra onun şiirlerinde vatan ve millet sevgisini işlemekle tanınan bir şair olduğu vurgulanmaktadır