Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirinde Millet, Vatan ve Dil

Sedat Adıgüzel 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 63-74
0 1110

 Bahtiyar Vahabzade’nin Eserlerinde Karabağ

Erdal Karaman 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 75-85
0 292

 Beḫtiyar Vahabzadenin Varlıġ Möhürü

Ramazan ġafarli  (yayıma Hazırlayan: Sel Türkyılmaz) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 29-38
0 239

 Beḫtiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü

Mail Demirli (yayıma Hazırlayan: Selçuk Türkyılmaz)

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 3149-3161
0 341

 Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirlerinde Kendilik Bilinci

Mutlu Deveci 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 131-146
0 388

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yavuz Akpınar

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 11-22
0 775

 Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli

Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 95-100
0 346

Bahtiyar Vahabzade’nin 1980’li Yıllarda Yazdığı Edebî Tenkitler

Murat Değer

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 478

“Azer” Poeması ve “Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid

Ali Erol

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 710

BƏDII- SƏNƏDLI NƏSR: JANR XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ TIPOLOGIYASI

Lala Hasanova

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 93-104
0 256

SOVYET POSTMODERNİZMİNİN KARŞILAŞTIRMALI TİPOLOJİSİ ÜZERİNE NOTLAR (RUS, AZERBAYCAN VE TÜRK POSTMODERNİZMİNDEN)

Tamilla Aliyeva

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 23-34
0 327

Azerbaycan Edebiyatında Postmodernist-Yeni Tarihselci Yaklaşımın Romanı: Kafa

Sedat Adıgüzel

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 7-26 DOI: 10.24155/tdk.2019.110
0 629

Tevfik Fikret ve Abbas Sıhhat’in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Ali Erol

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 123-136 DOI: 10.24155/tdk.2020.131
0 477

Çok Yönlü Kimliğiyle Süleyman Sani Ahundov

Ayvaz Morkoç

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 175-194 DOI: 10.24155/tdk.2021.163
0 387

Azerbaycan Halkının Sosyokültürel Düşüncesinde Millî İdeal Mefkûresinin Şekillenmesi ve “Molla Nasreddin”ciler (C. Memmedkuluzade ve Ö. F. Nimanzade’nin Sanatları Temelinde)

Vüsale Tağızade

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 283-300 DOI: 10.24155/tdk.2021.167
0 363

Anar’ın “Otel Otağı” Adlı Uzun Hikâyesinin Metinler Arasılık Bağlamında İncelenmesi

Lalə Qasımlı

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 243-260 DOI: 10.24155/tdk.2021.165
0 510

Hikâyelerindeki Mizah Unsurları İzleğinde Anar ve “Molla Nasreddin” Geleneği

Ayşe Atay

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 261-282 DOI: 10.24155/tdk.2021.166
0 467

Cafer Cabbarlı’nın Edebî Faaliyetleri ve Aydın Dramı Üzerine Bir Araştırma

Sevinç Aksay Albuz

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 301-328 DOI: 10.24155/tdk.2021.168
0 600

ABDURRAHMAN AĞA DİLBAZOĞLU VE GENCE HANLIĞI’NIN İŞGALİNE DAİR ŞİİRLERİ

Afina Barmanbay

Sayı: 2022, Sayı 53 Sayfalar: 133-186
0 606

AZERBAYCAN EDEBİYATINDA 1980’Lİ YILLARDA HİKȂYE

Ayvaz Morkoç

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 93-126 DOI: 10.24155/tdk.2022.208
2377 541