Veten Torpağına Azadlıġ Toĥumu Eken Şair

Bekir Nebiyév (yayıma Hazırlayan: Gözde Güngör) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 23-28
0 321

 Beḫtiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü

Mail Demirli (yayıma Hazırlayan: Selçuk Türkyılmaz)

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 3149-3161
0 364

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yavuz Akpınar

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 11-22
0 815

 Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli

Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 95-100
0 362

XX. YÜZYIL BAŞI ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞİM SÜRECİNDE ABDULLAH TUKAY’IN HİZMETLERİ

L. İ. MİNHACIYEVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), L. İ. Minhacıyeva, M. Yasin Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 167-171
0 387

Özbek Edebiyatında Enver Abidcan’ın Nevruz Kıssası: “Kezargon Boychechak (Gezen Bayçiçek/Kardelen) (Enver Abidcan’s Newroz Parable from Uzbek Literature: “Kezargon Boychechak”)

Tuğba Bilveren

Sayı: 2015, Sayı 40 Sayfalar: 37-67
0 373

Bahtiyar Vahabzade’nin 1980’li Yıllarda Yazdığı Edebî Tenkitler

Murat Değer

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 507

“Azer” Poeması ve “Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid

Ali Erol

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 738

İSMAIL AHMEDOV ÇAVUŞEV

Nail Tan

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 425-428
0 313

BƏDII- SƏNƏDLI NƏSR: JANR XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ TIPOLOGIYASI

Lala Hasanova

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 93-104
0 280

TÜRK DÜNYASI EDEBIYATINDA BULGARISTAN TÜRK EDEBIYATININ TÜRKIYE’DEKI TEMSILCISI İSLÂM BEYTULLAH ERDI (Bulgaristan 1940-Türkiye 2014) HAYATI SANATI ESERLERI

Zeki Gürel

Sayı: 2018, Sayı 46 Sayfalar: 123-157
0 361

OSMAN RECEP BAYMAK

Nail Tan

Sayı: 2018, Sayı 46 Sayfalar: 253-255
0 323

TÜRK DÜNYASININ İKİ ‘GÖL ŞAİRİ’ HAŞİM VE ALIKUL

Vedat Yeşilçiçek

Sayı: 2018, Sayı 46 Sayfalar: 229-239
0 604

SOVYET POSTMODERNİZMİNİN KARŞILAŞTIRMALI TİPOLOJİSİ ÜZERİNE NOTLAR (RUS, AZERBAYCAN VE TÜRK POSTMODERNİZMİNDEN)

Tamilla Aliyeva

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 23-34
0 336

Azerbaycan Edebiyatında Postmodernist-Yeni Tarihselci Yaklaşımın Romanı: Kafa

Sedat Adıgüzel

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 7-26 DOI: 10.24155/tdk.2019.110
0 654

Çok Yönlü Kimliğiyle Süleyman Sani Ahundov

Ayvaz Morkoç

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 175-194 DOI: 10.24155/tdk.2021.163
0 398

Azerbaycan Halkının Sosyokültürel Düşüncesinde Millî İdeal Mefkûresinin Şekillenmesi ve “Molla Nasreddin”ciler (C. Memmedkuluzade ve Ö. F. Nimanzade’nin Sanatları Temelinde)

Vüsale Tağızade

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 283-300 DOI: 10.24155/tdk.2021.167
0 385

Yugoslavya’da Türk Çocuk Edebiyatı’nda “Partizan” Simgesi

Gözde Özlem

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 329-348 DOI: 10.24155/tdk.2021.169
0 484

Anar’ın “Otel Otağı” Adlı Uzun Hikâyesinin Metinler Arasılık Bağlamında İncelenmesi

Lalə Qasımlı

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 243-260 DOI: 10.24155/tdk.2021.165
0 528

Hikâyelerindeki Mizah Unsurları İzleğinde Anar ve “Molla Nasreddin” Geleneği

Ayşe Atay

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 261-282 DOI: 10.24155/tdk.2021.166
0 489