AZERBAYCANLI ŞAİR NEBİ HAZRİ’NİN ŞİİRLERİNDE SLOGAN VE KONUŞMA DİLİ

Mitat Durmuş

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 39-53
0 1249

Qüney Azerbaycan’da Fars Dili ve Diyalektlerine Uygunlaşdırılmış Qedım Türk Toponimleri

QALİBE Hacıyeva

Sayı: 2007, Sayı 24 Sayfalar: 65-74
0 520

“SOVET ƏDƏBİYYATI”: GERÇƏKLİKLƏR, HƏQİQƏTLƏR, ZİDDİYYƏTLƏR*1

KMİL VƏLİ Nerimanoğlu

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 33-81
0 321

NEVRUZ BEY HİKÂYESİ İNCELEMELERİNE KATKILAR

NAİL Tan , Nail Tan

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 103-107
0 504

İSMAİL GASPIRALI’NIN “AKGÜL DESTESİ” ADLI BİYOGRAFİK ESERİ

YAVUZ Akpınar

Sayı: 2010, Sayı 29 Sayfalar: 7-34
0 649

 Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirinde Millet, Vatan ve Dil

Sedat Adıgüzel 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 63-74
0 1188

 Veten Torpağına Azadlıġ Toĥumu Eken Şair

Bekir Nebiyév (yayıma Hazırlayan: Gözde Güngör) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 23-28
0 321

 Bahtiyar Vahabzade’nin Eserlerinde Karabağ

Erdal Karaman 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 75-85
0 320

 Beḫtiyar Vahabzadenin Varlıġ Möhürü

Ramazan ġafarli  (yayıma Hazırlayan: Sel Türkyılmaz) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 29-38
0 253

 Beḫtiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü

Mail Demirli (yayıma Hazırlayan: Selçuk Türkyılmaz)

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 3149-3161
0 364

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yavuz Akpınar

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 11-22
0 815

 Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli

Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 95-100
0 362

Elçin Hüseyinbeyli ve “Ninemin Tütün Kesesi” Adlı Öyküsü

Yasemin Koç

Sayı: 2013, Sayı 36 Sayfalar: 73-86
0 201

Yürek” in Contemporary Azerbaijani Turkish)

(the Semantic Properties Of Metonymies F “ürek

Sayı: 2014, Sayı 37
0 471

 Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde “Ürek/Yürek” Sözcüğüyle Kurulu Ad Aktarmalarının Anlam Özellikleri 

Ahmet Demirtaş

Sayı: 2014, Sayı 37 Sayfalar: 21-32
0 401

Hayran Hanım Dünbüli’nin Türkçe Şiirlerinde Arkaizmler (Archaism in Turkish Poems of Hayran Khanim Dunbuli)

Elnaz Maleki

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 49-61
0 279

AZERBAYCAN’IN BÜYÜK HALK BİLİMCİ/ FOLKLORŞİNASLARINDAN PROF. DR. İSRAFİL ABBASLI ve PROF. DR. ENVER MAHMUT

Nail Tan

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 449-459
0 472

Bahtiyar Vahabzade’nin 1980’li Yıllarda Yazdığı Edebî Tenkitler

Murat Değer

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 507

“Azer” Poeması ve “Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid

Ali Erol

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 738

Dilsel Veriler Işığında Bismil Türkmen Topluluğu ve Ağzını Oluşturan Tarihsel Katmanlar

İsmail Sökmen

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 215-235
0 251