KMİL VƏLİ Nerimanoğlu

Anahtar Kelimeler: Sovyet edebiyatı, Azerbaycan Sovyet edebiyatı, GERÇƏKLİKLƏR

Özet

Bu yazıda genel olarak Sovyet edebiyatı, özel olarak Azerbaycan Sovyet edebiyatı, belli başlı özellikleri ve dönemleriyle ele alınmış, dönemi belirleyen siyasi ve edebî şahsiyetler, edebî eserler, karekteristik çizgileriyle açıklanmıştır.