RAVŞANİYE ŞEFİGULLİNA (Aktaran: MURAT Özşahin)

Özet

"Sünnetçi Dede" hikâyesidir. İkincisi; Fail Şefigullin'in "Ev Kurmanın Nesi Var?" hikâyesidir. Eser, savaştan sonra elli ve altmışlı yıllardaki Tatar köyünü gözler önüne sermektedir. Üçüncü eser; Rinat Muhammedi'nin "Hatıra İçin-Gıylemhan'a" eserdir. Bu eser, 20. yüzyıl sonunu, yani seksenli ve doksanlı yıllardaki Tatar köy yaşamını yansıtır