FERİT Z. YAHİN (Aktaran: SİNAN Güzel), Ferit Z. Yahin, Sinan Güzel

Anahtar Kelimeler: G. İbrahimov, ekspresyonizm, Tatar edebiyatı

Özet

Tatar edebiyatının önde gelen isimlerinden birisi olan G. İbrahimov, dışa vurumcu (ekspresyonist) bir yazar olması ile pek çok edebî şahsiyetten ayrılmaktadır. Bu yazıda, İbrahimov'un 1910-1912 yılları arasında kaleme aldığı Yaz Başı, Diñgézde, Yöz Yıl Élék, Söyüv-Segadet, Yeş Yörekler, Kazak Kızı, Karak Mulla, Kart Yalçı, Utı Süngen Cehennem hikâyeleri incelenerek bunlardaki dışavurumculuk ve yansımaları seçilen metin örnekleri ile gösterilmeye çalışılmaktadır