MESUT Çetintaş

Özet

veya üniversitelerden biri "merkez" seçilerek projede görev alacak bilim adamları belirlendi. Söz konusu merkezlerde birer proje yürütücüsü atanarak, öncelikle yayımlanacak metinlerin orijinal olanları ve arşivlerde bulunanlarını tercih etmeleri istendi. Böylece, özellikle Sovyetler Birliği döneminde yayımlanmış ancak, içlerinden millî ve dinî unsurlar çıkartılıp orijinali bozulmuş metinler yerine, çeşitli boyların yarattığı otantik metinlerin yayımlanması amaçlanmıştır. Destanların metinlerinin hazırlanması aşamasında herhangi bir Türk lehçesinde orijinal metni yukarıdaki ilkeler çerçevesinde hazırlanmış olan destanların Türkiye Türkçesine aktarılmasında da, söz konusu lehçe üzerine Türkiye'de çalışan bilim adamlarından yararlanılmıştır