Sovyetler Birliği’ndeki Türk Lehçelerinin Diyalektolojik Atlası

Komisyon (çeviren: Ekrem Beyaz)

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 135-166
0 302

Tatar Halk Geleneklerinde ve Yerel Ağızlarında ‘Ekmek’ Sözünün Kullanımı (The Use of the Word ‘Bread’ in Tatar Folk Tradition and Local Dialects)

F. S. Bayazitova (çeviren: Yrd. Doç. Dr. Murat Özşahin)

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 7-11
0 494

‘Manas Destanı’nda ‘Türkü Til’ Kavramı (The ‘Türkü Til’ Concept in ‘Manas Epic’)

Nurdin Useev

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 203-223
0 547

VIII. Türk Dili Kurultayı Yapıldı

Canan Kanoğlu

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 419-421
0 301

UNESCO 2017 Molla Penah Vâgif Yılı’nın Azerbaycan’da İlk Önemli Eseri

Nail Tan

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 403-413
0 236

KIRGIZCA SÖZLÜKLERIN SINIFLANDIRILMASI -I

Faruk Öztürk

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 171-201
0 251

LAKAYLAR VE DİLLERİ

Nasriddin Nazarov, Ercan Petek, Serdar Dağıstan

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 269-288 DOI: 10.24155/tdk.2019.120
0 768

Karabağ Ağzı Özelliklerinin Azerbaycan Dilinin Dialektoloji Atlası’nda Görünümü

Hasan Ali Çetin

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 133-168
0 401

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE YÖNELME HÂLİ EKİNİN SÖZ DİZİMSEL VE ANLAM BİLİMSEL GÖRÜNÜMÜ

Filiz Meltem ERDEM UÇAR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 43-78 DOI: 10.24155/tdk.2023.217
4430 685

KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA GÖRÜLEN KİŞİ ADLARI VE ESKİ TÜRKLERDE ADLAR ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Muhammed Mustafa BAKIR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 79-116 DOI: 10.24155/tdk.2023.218
10142 1555

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN ÇEKİMİNDE OLUŞAN +(y)dX ~ +(y)mXş YAPILARI

Talip DOĞAN

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 1-16 DOI: 10.24155/tdk.2023.222
872 395

HALAÇ TÜRKÇESİNİN AĞIZLARI İLE GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN KUM (COUZEH) AĞZI ARASINDAKİ SÖZLÜKSEL UZAKLIK: LEVENSHTEIN VE DIJKSTRA ALGORİTMALARI AMALGAMI

Mehmet AKKUŞ, İbrahim GÖKCAN

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 71-100 DOI: 10.24155/tdk.2023.225
696 317