TÜRKÇE DEYİMLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ: KONUŞMA İLE İLGİLİ DEYİMLER

Hayrullah Hamidov, Hayrullah Hamidov

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 39-45
0 886

ABDULLAH TUKAY VE XX. YÜZYIL BAŞI TATAR EDEBÎ DİLİ

D. B. RAMAZANOVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), D. B. Ramazanova, M. YASİN Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 197-202
0 248

Sovyetler Birliği’ndeki Türk Lehçelerinin Diyalektolojik Atlası

Komisyon (çeviren: Ekrem Beyaz)

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 135-166
0 302

Günbed Ağzından İki Masal ve Dil Özellikleri

Talip Doğan

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 41-60
0 268

Ahıska Ağzının Türkçenin Ağızları Arasındaki Yeri (The Place of Meskhetian Dialect among Turkish Dialects)

Serpil Ersöz

Sayı: 2015, Sayı 40 Sayfalar: 69-80
0 808

Tatar Halk Geleneklerinde ve Yerel Ağızlarında ‘Ekmek’ Sözünün Kullanımı (The Use of the Word ‘Bread’ in Tatar Folk Tradition and Local Dialects)

F. S. Bayazitova (çeviren: Yrd. Doç. Dr. Murat Özşahin)

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 7-11
0 494

Eski Türk Yazıtlarında Kelime Başında /h-/ Sesi Gösterilmiş miydi? (Was the Initial /h-/ Shown in the Old Turkic Inscriptions?)

Gürer Gülsevin

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 127-136
0 239

Yenisey Yazıtları'ndaki Ağız Özellikleri (Fonolojik ve Morfonolojik İnceleme) [Dialectal Occurrences of the Yenisei Inscriptions (Phonological and Morphonological Research)]

Negizbek Şabdanaliyev

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 153-165
0 346

Dilsel Veriler Işığında Bismil Türkmen Topluluğu ve Ağzını Oluşturan Tarihsel Katmanlar

İsmail Sökmen

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 215-235
0 251

Batı Kaynaklı Alıntılara Başkurt ve Tatar Lehçelerinden Öneriler

Murat Özşahin

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 207-213
0 334

İSKEÇE İLI AĞIZLARININ TEMEL ÖZELLIKLERI

Adiye Şimşek

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 223-237
0 657

Ağız Bilimi Çalışmalarının Türkçe Öğretimi Açısından Önemi

Semra Alyılmaz, Cengiz Alyılmaz

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 7-38
0 448

KONYA YERLİ AĞZINDA ODAKSIL ŞİMDİKİ ZAMAN İŞARETLEYİCİLERİ

Talip Doğan

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 55-75
0 622

İZMİR İLİ ÖDEMİŞ-KİRAZ-BEYDAĞ İLÇESİ AĞIZLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

Aylin Çakır

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 77-102
0 481

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARINA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (KAZAK EDEBİYATI ÖRNEĞİ)

Cüneyt Akın, Sinan Saraçlı

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 9-22
0 518

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE DUDAK BENZEŞMESİ (LABIAL SINGARMONIZM)

Savaş Şahin

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 229-243
0 367

LAKAYLAR VE DİLLERİ

Nasriddin Nazarov, Ercan Petek, Serdar Dağıstan

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 269-288 DOI: 10.24155/tdk.2019.120
0 768

Karabağ Ağzı Özelliklerinin Azerbaycan Dilinin Dialektoloji Atlası’nda Görünümü

Hasan Ali Çetin

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 133-168
0 401

Eski Türkçeden Günümüze Seş- ve Çöz- Fiilleri

Aybüke Betül Doğan

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 95-132
0 634

KIRGIZ TÜRKÇESİNDE ÇALGI ALETİ KULLANMAK ANLAMINA GELEN “ÇAL-, ÇERT-, OYNA-, TART-” FIILLERININ DİĞER TÜRK LEHÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Fatih Çelik

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 195-217
744 483