Qüney Azerbaycan’da Fars Dili ve Diyalektlerine Uygunlaşdırılmış Qedım Türk Toponimleri

QALİBE Hacıyeva

Sayı: 2007, Sayı 24 Sayfalar: 65-74
0 341

‘Manas Destanı’nda ‘Türkü Til’ Kavramı (The ‘Türkü Til’ Concept in ‘Manas Epic’)

Nurdin Useev

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 203-223
0 251

Hayran Hanım Dünbüli’nin Türkçe Şiirlerinde Arkaizmler (Archaism in Turkish Poems of Hayran Khanim Dunbuli)

Elnaz Maleki

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 49-61
0 169

Yenisey Yazıtları'ndaki Ağız Özellikleri (Fonolojik ve Morfonolojik İnceleme) [Dialectal Occurrences of the Yenisei Inscriptions (Phonological and Morphonological Research)]

Negizbek Şabdanaliyev

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 153-165
0 209

VIII. Türk Dili Kurultayı Yapıldı

Canan Kanoğlu

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 419-421
0 188

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, TÜRK LEHÇE VE EDEBİYATLARINA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (KAZAK EDEBİYATI ÖRNEĞİ)

Cüneyt Akın, Sinan Saraçlı

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 9-22
0 352

BALKANLARDA ÖĞRETİCİLERİN GÖZÜNDEN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Fatma Açık, Rahime İrem Yavuz

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 299-326 DOI: 10.24155/tdk.2019.122
0 135

Türkiye’de Genel Atasözü ve Deyim Sözlüklerinde Anlam Verme Çalışmalarına Toplu Bir Bakış

Nail Tan

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 257-296 DOI: 10.24155/tdk.2020.149
0 415

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE YÖNELME HÂLİ EKİNİN SÖZ DİZİMSEL VE ANLAM BİLİMSEL GÖRÜNÜMÜ

Filiz Meltem ERDEM UÇAR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 43-78 DOI: 10.24155/tdk.2023.217
2895 478

KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA GÖRÜLEN KİŞİ ADLARI VE ESKİ TÜRKLERDE ADLAR ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Muhammed Mustafa BAKIR

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 79-116 DOI: 10.24155/tdk.2023.218
2754 868

HALAÇ TÜRKÇESİNİN AĞIZLARI İLE GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN KUM (COUZEH) AĞZI ARASINDAKİ SÖZLÜKSEL UZAKLIK: LEVENSHTEIN VE DIJKSTRA ALGORİTMALARI AMALGAMI

Mehmet AKKUŞ, İbrahim GÖKCAN

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 71-100 DOI: 10.24155/tdk.2023.225
205 145