Mitat Durmuş

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan şiiri, Nebi Hazri, poema, slogan, edebî metinde siyasal söylem

Özet

Bu çalışmada, Azerbaycanlı şair Nebi Hazri'nin şiirleri 'slogan ve konuşma dili' bağlamında irdelenmiş, şiirlerinin yayımlandığı yıllar ile bu yıllardaki sosyal ve siyasî oluşumun şiir metinlerine nasıl yansıdığı incelenmiştir. Şairin yaşamı ile ilgili kısa bir anımsatmada bulunularak, şiirleri temel ölçüt kabul edilmiş ve metinden hareketle 'slogan ve konuşma dili'nin şiire yansıması üzerinde durulmuştur