Ayten Abbasova 

Anahtar Kelimeler: Nazım Hikmet, Türk lirik şiiri, millî kimlik, vatan sevgisi, yenilikçi şair

Özet

ellikleri, mana, içerik ve biçim nitelikleri analiz ediliyor. Şairin XX. yüzyıl Türk şiirinde edindiği mevki dikkate alınıyor. Neticede N. Hikmet'in çeşitli dönemlerde yazmış olduğu şiirlerin mevzu alanı belirlenmiş, araştırma aşa- masında onun sanat faaliyeti estetik yönden araştırılmıştır