Veten Torpağına Azadlıġ Toĥumu Eken Şair

Bekir Nebiyév (yayıma Hazırlayan: Gözde Güngör) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 23-28
0 261

 Beḫtiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü

Mail Demirli (yayıma Hazırlayan: Selçuk Türkyılmaz)

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 3149-3161
0 293

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yavuz Akpınar

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 11-22
0 703

 Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli

Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 95-100
0 303

EHMET FEYZİ’NİN “TUKAY” ROMANI

Zahir Şeyhilislamov (aktaran: Ülkü Polat), Z. Şeyhilislamov, Ülkü Polat

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 61-67
0 220

Berdinazar Hudaynazarov’un Romanlarında Mahtumkulu’nun ve Şiirlerinin Yeri The Place of Mahtumkulu and His Poems in Berdinazar Hudaynazarov’s Novels

Boray İdem

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 37-49
0 377

AZERBAYCAN’IN BÜYÜK HALK BİLİMCİ/ FOLKLORŞİNASLARINDAN PROF. DR. İSRAFİL ABBASLI ve PROF. DR. ENVER MAHMUT

Nail Tan

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 449-459
0 379

ÜYGE TABA’DA KAHRAMAN ARKETİPİ

Gülseren Özdemir, Metin Arıkan

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 171-205
0 477

Kumanova’daki Müslüman Mezarlığı ve Roman Mezarları

Osman Mert

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 281-295
0 466

Bahtiyar Vahabzade’nin 1980’li Yıllarda Yazdığı Edebî Tenkitler

Murat Değer

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 444

“Azer” Poeması ve “Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid

Ali Erol

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 626

Tarihî Konulu Kırgız Romanlarında Şecere Unsuru ve Çeşitli Motiflerin Tespiti Üzerine

Halit Aşlar

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 83-93
0 331

BƏDII- SƏNƏDLI NƏSR: JANR XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ TIPOLOGIYASI

Lala Hasanova

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 93-104
0 214

SOVYET POSTMODERNİZMİNİN KARŞILAŞTIRMALI TİPOLOJİSİ ÜZERİNE NOTLAR (RUS, AZERBAYCAN VE TÜRK POSTMODERNİZMİNDEN)

Tamilla Aliyeva

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 23-34
0 294

KÖKLERİN PEŞİNDE BİR TATAR YAZAR: NURİHAN FETTAH

Ahmet Turan Türk

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 139-156 DOI: 10.24155/tdk.2019.114
0 391

Azerbaycan Edebiyatında Postmodernist-Yeni Tarihselci Yaklaşımın Romanı: Kafa

Sedat Adıgüzel

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 7-26 DOI: 10.24155/tdk.2019.110
0 564

Tevfik Fikret ve Abbas Sıhhat’in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Ali Erol

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 123-136 DOI: 10.24155/tdk.2020.131
0 413

Arthur’un Ölümü ve Battal Gazi Destanı Üzerine Mukayeseli Bir Okuma

Hüsrev Akın, Özge Dikmen

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 229-256 DOI: 10.24155/tdk.2020.148
0 195

Ocağımız Sönmesin

Ayşe Ceylan Güneş

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 373-376 DOI: 10.24155/tdk.2020.153
0 253

Çok Yönlü Kimliğiyle Süleyman Sani Ahundov

Ayvaz Morkoç

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 175-194 DOI: 10.24155/tdk.2021.163
0 348