Veten Torpağına Azadlıġ Toĥumu Eken Şair

Bekir Nebiyév (yayıma Hazırlayan: Gözde Güngör) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 23-28
0 342

 Beḫtiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü

Mail Demirli (yayıma Hazırlayan: Selçuk Türkyılmaz)

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 3149-3161
0 385

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yavuz Akpınar

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 11-22
0 865

 Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli

Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 95-100
0 384

EHMET FEYZİ’NİN “TUKAY” ROMANI

Zahir Şeyhilislamov (aktaran: Ülkü Polat), Z. Şeyhilislamov, Ülkü Polat

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 61-67
0 277

Berdinazar Hudaynazarov’un Romanlarında Mahtumkulu’nun ve Şiirlerinin Yeri The Place of Mahtumkulu and His Poems in Berdinazar Hudaynazarov’s Novels

Boray İdem

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 37-49
0 478

AZERBAYCAN’IN BÜYÜK HALK BİLİMCİ/ FOLKLORŞİNASLARINDAN PROF. DR. İSRAFİL ABBASLI ve PROF. DR. ENVER MAHMUT

Nail Tan

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 449-459
0 507

ÜYGE TABA’DA KAHRAMAN ARKETİPİ

Gülseren Özdemir, Metin Arıkan

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 171-205
0 560

Kumanova’daki Müslüman Mezarlığı ve Roman Mezarları

Osman Mert

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 281-295
0 584

Bahtiyar Vahabzade’nin 1980’li Yıllarda Yazdığı Edebî Tenkitler

Murat Değer

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 534

“Azer” Poeması ve “Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid

Ali Erol

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 95-106
0 785

Tarihî Konulu Kırgız Romanlarında Şecere Unsuru ve Çeşitli Motiflerin Tespiti Üzerine

Halit Aşlar

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 83-93
0 422

BƏDII- SƏNƏDLI NƏSR: JANR XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ TIPOLOGIYASI

Lala Hasanova

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 93-104
0 315

SOVYET POSTMODERNİZMİNİN KARŞILAŞTIRMALI TİPOLOJİSİ ÜZERİNE NOTLAR (RUS, AZERBAYCAN VE TÜRK POSTMODERNİZMİNDEN)

Tamilla Aliyeva

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 23-34
0 363

KÖKLERİN PEŞİNDE BİR TATAR YAZAR: NURİHAN FETTAH

Ahmet Turan Türk

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 139-156 DOI: 10.24155/tdk.2019.114
0 472

Azerbaycan Edebiyatında Postmodernist-Yeni Tarihselci Yaklaşımın Romanı: Kafa

Sedat Adıgüzel

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 7-26 DOI: 10.24155/tdk.2019.110
0 686

Tevfik Fikret ve Abbas Sıhhat’in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Ali Erol

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 123-136 DOI: 10.24155/tdk.2020.131
0 532

Arthur’un Ölümü ve Battal Gazi Destanı Üzerine Mukayeseli Bir Okuma

Hüsrev Akın, Özge Dikmen

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 229-256 DOI: 10.24155/tdk.2020.148
0 290

Ocağımız Sönmesin

Ayşe Ceylan Güneş

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 373-376 DOI: 10.24155/tdk.2020.153
0 368

Çok Yönlü Kimliğiyle Süleyman Sani Ahundov

Ayvaz Morkoç

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 175-194 DOI: 10.24155/tdk.2021.163
0 425