CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE KADER İZLEĞİ VE HZ. MUSA TEVİLİ

Cüneyt Akın

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 183-194 DOI: 10.24155/tdk.2022.211
802 641

KIRGIZ TÜRKÇESİNDE ÇALGI ALETİ KULLANMAK ANLAMINA GELEN “ÇAL-, ÇERT-, OYNA-, TART-” FIILLERININ DİĞER TÜRK LEHÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Fatih Çelik

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 195-217
783 512

HALAÇ TÜRKÇESİNİN AĞIZLARI İLE GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN KUM (COUZEH) AĞZI ARASINDAKİ SÖZLÜKSEL UZAKLIK: LEVENSHTEIN VE DIJKSTRA ALGORİTMALARI AMALGAMI

Mehmet AKKUŞ, İbrahim GÖKCAN

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 71-100 DOI: 10.24155/tdk.2023.225
751 344

KARAY EDEBİYATININ ÇOK YÖNLÜ ŞAİRİ: ZACHARIASZ IZAAK ABRAHAMOWICZ

Murat KOÇAK

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 115-144 DOI: 10.24155/tdk.2023.227
718 348

KAZAK KİRİL ALFABESİNİN ŞEKİLLENMESİNDE AHMET BAYTURSINULI’NIN ETKİSİ

Hikmet KORAŞ, Gulshat SHAIKENOVA

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 17-32 DOI: 10.24155/tdk.2023.223
690 371

Karşıt İkili Kahramanlar Bağlamında Cıbaş Kainçin’in Ol Carattañ (Öte Yakadan) Adlı Uzun Hikâyesi

İbrahim DİLEK

Sayı: 2024, Sayı 57 Sayfalar: 1-30 DOI: 10.24155/tdk.2024.230
606 189

TATAR TİYATROSUNUN YILDIZI: KERİM TİNÇURİN

Kübra ŞEKER

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 145-158 DOI: 10.24155/tdk.2023.228
493 3907

Ayaz İshakî’nin Mulla Babay Adlı Romanı Üzerine

Murat UZUN

Sayı: 2024, Sayı 57 Sayfalar: 87-124 DOI: 10.24155/tdk.2024.233
447 197

Fatih Kerimî’nin “Sultan Aşkı” Adlı Eseri

Cihan ÇAKMAK

Sayı: 2024, Sayı 57 Sayfalar: 31-54 DOI: 10.24155/tdk.2024.231
365 196

Kutadgu Bilig ve İndeksi Üzerine Düzeltme Teklifleri

Sadettin ÖZÇELİK

Sayı: 2024, Sayı 57 Sayfalar: 139-162 DOI: 10.24155/tdk.2024.235
341 200

Greko-Baktriya ve Eski Türk Hukuk Belgeleri

Eray KARAKETİR

Sayı: 2024, Sayı 57 Sayfalar: 183-188 DOI: 10.24155/tdk.2024.237
321 264

Doğu İmgesine Eleştirel Bir Bakış: Ali Canip Yöntem’in “Şark’ın Ufukları” Şiiri

Halil Fatih ALAGÖZ

Sayı: 2024, Sayı 57 Sayfalar: 125-138 DOI: 10.24155/tdk.2024.234
304 158

Aleksandr N. Samoyloviç: Bir Literatür Değerlendirmesi

Serdar KARACA

Sayı: 2024, Sayı 57 Sayfalar: 163-182 DOI: 10.24155/tdk.2024.236
238 168