Tuvaca, Dilbilgisi, Metinler, Sözlük

Ekrem Arıkoğlu

Sayı: 1997, Sayı 3 Sayfalar: 227-236
0 733

TÜRKÇE DEYİMLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ: KONUŞMA İLE İLGİLİ DEYİMLER

Hayrullah Hamidov, Hayrullah Hamidov

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 39-45
0 838

FITRAT’IN HAYATI VE İLK DEVİR ÖZBEKÇEDEKİ DİL BİLGİSİ TERİMLERİNİN GÜNÜMÜZ ÖZBEK VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yusuf Avcı

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 7-22
0 439

YAŞ TÜRKİSTAN DERGİSİ’NDE DİL MESELELERİ

Fatma Açık

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 23-38
0 324

Qüney Azerbaycan’da Fars Dili ve Diyalektlerine Uygunlaşdırılmış Qedım Türk Toponimleri

QALİBE Hacıyeva

Sayı: 2007, Sayı 24 Sayfalar: 65-74
0 497

FATİH EMİRHAN (1886-1926)

İKLİL Kurban

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 25-32
0 555

Sovyet Dönemi Kırgız Türkçesinde Dil Planlaması

KIYAL Kamçıbekova

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 31-40
0 372

İRAN TÜRKMENLERİNİN DİL VE EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ

ABDOLRAHMAN Dieji, Abdolrahman Dieji

Sayı: 2010, Sayı 29 Sayfalar: 35-42
0 510

 Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirinde Millet, Vatan ve Dil

Sedat Adıgüzel 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 63-74
0 1110

SEÇME ŞİİRLER

BAHTİYAR VAHABZADE (Yayıma hazırlayan: Y Akpınar) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 263-267
0 1182

 Beḫtiyar Vahabzadenin Varlıġ Möhürü

Ramazan ġafarli  (yayıma Hazırlayan: Sel Türkyılmaz) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 29-38
0 239

 Bahtiyar Vahabzade’nin Şiirlerinde Kendilik Bilinci

Mutlu Deveci 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 131-146
0 388

XIX. YÜZYIL SONU - XX. YÜZYIL BAŞI TATAR YAZI DİLİ VE ABDULLAH TUKAY’IN İLK DÖNEM ESERLERİ

İ. B. Beşirova (aktaran: M. Yasin Kaya), İ. B. Beşirova, M. Yasin Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 91-97
0 285

TUKAY’IN ŞİİRLERİNDE TATAR EDEBÎ DİLİNİN YENİLEŞMESİ

F. M. HİSAMOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), F. M. Hisamova, Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 147-151
0 294

TATAR ANTROPONİMİSİNDE MİLLÎ GELENEKLERİN OLUŞMASINDA ABDULLAH TUKAY’IN ROLÜ

G. R. GALİULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), G. R. Galiullina, Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 123-126
0 378

XIX. YÜZYIL İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERİ VE TUKAY’IN DİLİ

E. Ş. YUSUPOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), E. Ş. Yusupova, Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 229-236
0 312

EHMET FEYZİ’NİN “TUKAY” ROMANI

Zahir Şeyhilislamov (aktaran: Ülkü Polat), Z. Şeyhilislamov, Ülkü Polat

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 61-67
0 250

ABDULLAH TUKAY VE XX. YÜZYIL BAŞI TATAR EDEBÎ DİLİ

D. B. RAMAZANOVA (Aktaran: M. YASİN Kaya), D. B. Ramazanova, M. YASİN Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 197-202
0 232

“OĞUZ KAĞAN” DESTANININ KIRGIZCA ÇEVİRİSİNİN LEKSİK ÖZELLİKLERİ

Gülzura Cumakunova 

Sayı: 2012, Sayı 34 Sayfalar: 7-22
0 347

Divanü Lûgati’t-Türk’teki Yansımalı Sözcüklerin Görev ve Anlamlarına Göre Sınıflandırılması

Ergün Koca

Sayı: 2013, Sayı 36 Sayfalar: 55-71
0 490