TUKAY: ŞAHIS VE ŞİİR BÜTÜNLÜĞÜ

T. N. GALİULLİN (Aktaran: MURAT Özşahin), T. N. Galiullin, Murat Özşahin

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 115-121
0 293

ABDULLAH TUKAY ŞİİRLERİNDE TEMEL MOTİFLER

D. F. ZAHİDULLİNA (Aktaran: SEHER Memiş), Seher Memiş

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 237-243
0 412

Kaşgar’dan Doğu Türkçesi Şiirler [Çeviriyazı – Aktarma – Söz Varlığı – Tıpkıbasım]

Mehmet Turgut Berbercan

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 137-160 DOI: 10.24155/tdk.2020.132
0 275