XIX. YÜZYIL İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERİ VE TUKAY’IN DİLİ

E. Ş. YUSUPOVA (Aktaran: MUSTAFA Öner), E. Ş. Yusupova, Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 229-236
0 272

Tuvacada Birleşik Zarf-Fiiller

Vildan Koçoğlu Gündoğdu

Sayı: 2013, Sayı 36 Sayfalar: 23-42
0 335

КӨНЕ ЖӘНЕ ОРТА ҒАСЫР ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ КӨСЕМШЕ ФОРМАЛАРЫ

Saule Torebekova

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 251-258
0 971

KIRGIZCA SÖZLÜKLERIN SINIFLANDIRILMASI -I

Faruk Öztürk

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 171-201
0 203

BƏDII- SƏNƏDLI NƏSR: JANR XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ TIPOLOGIYASI

Lala Hasanova

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 93-104
0 214

KIRGIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜK

Ferah Türker

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 409-412
0 853

ÇUVAŞ TÜRKÇESİNİN SÖZLÜKLERİ

Bülent Bayram

Sayı: 2019, Sayı 47 Sayfalar: 35-76
0 700

TATAR SÖZLÜK YAZARLIĞI VE TATARCA SÖZ VARLIĞI

Mustafa Öner

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 157-180 DOI: 10.24155/tdk.2019.115
0 186

Başkurtçanın Sözlükleri

Murat Özşahin

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 347-372 DOI: 10.24155/tdk.2020.152
0 464

Türkiye’de Genel Atasözü ve Deyim Sözlüklerinde Anlam Verme Çalışmalarına Toplu Bir Bakış

Nail Tan

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 257-296 DOI: 10.24155/tdk.2020.149
0 655

Anar’ın “Otel Otağı” Adlı Uzun Hikâyesinin Metinler Arasılık Bağlamında İncelenmesi

Lalə Qasımlı

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 243-260 DOI: 10.24155/tdk.2021.165
0 452

Süheyl ü Nevbahâr ve Tarama Sözlüğünde Geçen Kazılu Üzerine

Sadettin Özçelik

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 85-94
0 509

SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DA YIYIL- VE YIYIL- ŞEKLİNDE OKUNMUŞ FİİLLER ÜZERİNE

Sadettin Özçelik

Sayı: 2022, Sayı 53 Sayfalar: 7-18
0 933

SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DA KAFİYESİZ BEYİTLER SORUNU

Sadettin Özçelik

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 7-26
0 489

ESKİ UYGURCADA TIP İNCELEMELERİ VE BİR TIP METNİNE İLİŞKİN FRAGMANLAR

Uğur UZUNKAYA

Sayı: 2023, Sayı 55 Sayfalar: 117-146 DOI: 10.24155/tdk.2023.219
1524 771