Ekrem Arıkoğlu

Anahtar Kelimeler: Tuvaca, Dilbilgisi, Metinler, Sözlük

Özet

Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte, üniversitelerimizde çeşitli Türk lehçeleri üzerine yapılan araştırmalarda belirgin bir artış görülmektedir. Bu olumlu bir gelişmedir fakat yetersizdir.Diğer Türk topluluklarına oranla Sibirya Türkleri (başlıca Saha, Altay, Hakas, Tuva) ülkemizde daha az bilinmektedir. Dolayısıyla bu topluluklar üzerİne yapılacak araştırmalar daha da önem arz etmektedir. Bu sebepten elimizdeki eseri görmek bizi heyecanlandırmıştır. Eserin ön sözü: "Çalışmanın sonuna eklenen dizinlerle de bu ufak (jn çalışmayı daha yararlı kılmaya çalıştığımızın, hazırlığı daha önceye giden çalışmada son yıllarda elimize ulaşan kaynakları kullanamadığımı belirtmek isterim." cümlesiyle bitmektedir.