ÖZBEKİSTAN’DA FITRAT’IN CEDİTÇİLİĞİ, EĞİTİMCİLİĞİ ve EĞİTİM FELSEFESİ

Yusuf Avcı, Yusuf Avcı

Sayı: 2006, Sayı 21 Sayfalar: 39-51
0 760

Tatar Kitap Tarihi Hakkında

Ebrar Kerimullin (aktaran: Ezgi Sırtı)

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 119-134
0 406

Afganistan’da Türkçe Basının İlk Temsilcisi: Yulduz Gazetesi (First Representative of Turkish Press in Afghanistan: Yulduz Newspaper)

Rıdvan Öztürk

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 63-71
0 652

Abdullah Zühdî ve “Rehgüzâr-ı Matbuatta” Adlı Eseri

Selma Günaydın

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 159-172
0 423

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINDA REPRESSİYA

İbrahim Dilek

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 27-82 DOI: 10.24155/tdk.2019.111
0 309

AZERBAYCAN MİLLÎ İLİMLER AKADEMİSİ (AMEA) FOLKLOR ENSTİTÜSÜNÜN İKİ ÖNEMLİ YAYINI

Nail Tan

Sayı: 2019, Sayı 48 Sayfalar: 327-334 DOI: 10.24155/tdk.2019.123
0 329

Tatar Maarif Hayatının Öncüsü: Gılman Kerimi (1841-1902)

Cihan Çakmak

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 87-100 DOI: 10.24155/tdk.2020.129
0 273

XX.Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Basınına Yansıyan Türk-Alman İlişkilerinin Siyasi, İktisadi ve Kültürel Boyutu

Elza Semedova (semedli)

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 153-168 DOI: 10.24155/tdk.2020.144
0 430

Devrimci Dönüşümler ve Stalinizm Politik Sitemlerinin Kuruluş Yıllarında Rusya Ulusal Bölgesi. 1917-1939. (Oyrotya Örneği Üzerine-Gorno Altay)

İbrahim Dilek

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 383-392 DOI: 10.24155/tdk.2021.172
0 270

Azerbaycan Alfabesinin Tarihî Gelişim Süreci: Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Basını (Yeni Yol, Yeni Fikir, Işık Yol Gazeteleri)

Ziyafet Gasımova

Sayı: 2021, Sayı 51 Sayfalar: 35-60 DOI: 10.24155/tdk.2021.156
0 407

FATİH KERİMÎ’NİN “TİLSİZ HATUN” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE

Cihan Çakmak

Sayı: 2022, Sayı 54 Sayfalar: 219-240 DOI: 10.24155/tdk.2022.213
776 364