ADABİYAT BİLİMİ TERMİNDERİ CANA TÜRKİYADAGI ABALINA BAYLANIŞTUU OY-PİKİRLER

Sadik Tural (aktaran: Kiyal Kamçıbekova), Sadık Tural, Kıyal Kamçıbekova

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 111-130
0 185

Rusya Türklerinin Modern Hikâyeleri Açısından“Meyve-i Zaman” ve İsmail Gaspıralı

Yavuz Akpınar

Sayı: 2007, Sayı 23 Sayfalar: 7-37
0 438

Türk Dünyası Destanlarında Ortak Motifler Üzerine

CAŞTEĞİN Turgunbayer

Sayı: 2007, Sayı 24 Sayfalar: 93-102
0 477

G. İBRAHİMOV’UN SANATINDA EKSPRESYONİZM

FERİT Z. YAHİN (Aktaran: SİNAN Güzel), Ferit Z. Yahin, Sinan Güzel

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 93-107
0 274

FATİH EMİRHAN (1886-1926)

İKLİL Kurban

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 25-32
0 555

“SOVET ƏDƏBİYYATI”: GERÇƏKLİKLƏR, HƏQİQƏTLƏR, ZİDDİYYƏTLƏR*1

KMİL VƏLİ Nerimanoğlu

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 33-81
0 291

Zahir Bigiyev’in Eserlerinde Kullandığı Dil

MUSTAFA Toker

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 75-88
0 263

Aytmatov Anlatılarında Ritmin Büyülü Gücü; Türküler

RAMAZAN Korkmaz

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 41-48
0 446

İSMAİL GASPIRALI’NIN MÜKÂLEME-İ SELATİN1 ADLI HİKÂYESİ

YAVUZ Akpınar 

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 7-20
0 401

 Altay Destanı "Almıs Kaan"

VELİ Gül 

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 81-101
0 1051

İSMAİL GASPIRALI’NIN “AKGÜL DESTESİ” ADLI BİYOGRAFİK ESERİ

YAVUZ Akpınar

Sayı: 2010, Sayı 29 Sayfalar: 7-34
0 636

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE İYİLİK İMGESİNİN GÖRÜNTÜ SEVİYELERİ

VEYSEL Şahin

Sayı: 2010, Sayı 29 Sayfalar: 43-54
0 293

İRAN TÜRKMENLERİNİN DİL VE EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ

ABDOLRAHMAN Dieji, Abdolrahman Dieji

Sayı: 2010, Sayı 29 Sayfalar: 35-42
0 510

 Veten Torpağına Azadlıġ Toĥumu Eken Şair

Bekir Nebiyév (yayıma Hazırlayan: Gözde Güngör) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 23-28
0 300

 Beḫtiyar Vahabzade Poéziya Mektebinin Teşekkülü

Mail Demirli (yayıma Hazırlayan: Selçuk Türkyılmaz)

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 3149-3161
0 341

BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yavuz Akpınar

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 11-22
0 775

 Beḫtiyar Vahabzadenin Yaradıcılığında Füzuli

Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 95-100
0 346

CEMAL VELİDİ VE ABDULLAH TUKAY

R. S. ZARİPOVA (Aktaran: SİNAN Güzel), R. S. Zaripova, Sinan Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 245-250
0 383

A. TUKAY’IN ESERLERİNDE SEYAHATNAME TÜRÜ

E. H. Aliyeva (aktaran: Sinan Güzel), E. H. Aliyeva, Sinan Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 75-81
0 399

MİLLÎ GELİŞME VE TUKAY’IN ESERLERİ

M. Z. ZEKİYEV (Aktaran: MUSTAFA Öner), M. Z. Zekiyev, Mustafa Öner

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 251-258
0 310