Yavuz Akpınar

Anahtar Kelimeler: Rusya Türklerinin edebiyatı, İsmail Gaspıralı, modern küçük hikâye, Tercüman gazetesi

Özet

Meyve-i Zaman, 16 Eylül 1885-26 Kasım 1885 tarihleri arasında Bahçesaray 'da Tercüman gazetesinde, İsmail Gaspıralı 'ya ait olabileceğini düşündüğümüz M. İsken- derov imzasıyla yayımlanan modern hikâyelerin genel adıdır. Rusya Türkleri arasındaki ilk modern hikâye örneklerinden olmalarına rağ- men bunlar, hiçbir Türk halkının edebiyat tarihinde yer almamıştır. Makalede bu hikâyelerin Rusya Türklerinin edebiyat tarihindeki önemi üzerinde durulmuş ve bun- ların orijinal metinleri açıklamalarla okuyuculara sunulmuştur